FANDOM


Nhiệm vụ hàng tháng Sửa

Quest sortie
Nhiệm vụ hàng tháng
ID Requirements FuelAmmunitionSteelBauxite Reward Note
Bm1 「第五戦隊」出撃せよ!
Các phi đội 5,xuất kích !
Đánh map 2-5 với hạm đội gồm Myoukou
Myoukou
, Nachi
Nachi
Haguro
Haguro
. Có thể cho thêm 3 tàu khác. Thắng boss (hạng S).
0 / 550 / 550 / 0 FBLX 1 Development materialX 5 Điều kiện mở nv: A35
Sau khi hoàn thành,mở NV: B38, Bm5
Bm2 「潜水艦隊」出撃せよ!
Sortie the Submarine Fleet
Tiến đánh World 6-1 Chiến thắng boss 3 lần (hạng S) 0 / 600 / 0 / 0 FBLX 1
Ivt Irako Irako X 1
Điều kiện để mở nhiệm vụ: B30
Bm3 「水雷戦隊」南西へ!
Phóng ngư lôi tuyến phòng ngự tây nam
Đánh map World 1-4 với hạm đội có 1~3 CL, còn lại là DD. Kì hạm phải là CL. Thắng boss (hạng S). 500 / 0 / 0 / 300 Improvement MaterialsX 3
Ivt Irako Irako
X 1
Điều kiện để mở NV: Bw4
Bm4 「水上打撃部隊」南方へ!
Tấn công hạm đội ở mặt biển phía nam
Đánh map 5-1 với hạm đội có 3 BB chậm và 1 CL trong hạm đội, có thể thêm 2 tàu khác. Thắng boss (hạng S). 350 / 400 / 350 / 0 Bucket X 3 Improvement MaterialsX 4 Điều kiện mở: A43
Sau khi hoàn thành mở: B32
Bm5 海上護衛強化月間
Kế hoặch trong tháng! tăng cường vận tải biển
Sortie to World 1-5 Đánh map 1-5, và thắng boss (hạng A trở lên) 10 lần. 800 / 0 / 0 / 0 Development materialX 5 Improvement MaterialsX 3 Điều kiện mở nhiệm vụ: B21, Bm1
Bm6 「空母機動部隊」西へ!
Bổ sung thêm chiến đội chi viện phía tây
Đánh map 4-2 với hạm đội gồm 2CV, 2DD, có thể thêm 2 tàu khác. Thắng boss (hạng S). 0 / 0 / 600 / 800 FBLX 2 Improvement MaterialsX 2 Điều kiện mở nv: B20, Bw4
Sau khi hoàn thành mở: Bm7, A56
Bm7 「水上反撃部隊」突入せよ!
Send in the Surface Counterattack Fleet
Đánh map 2-5 với hạm đội gồm 1 CA, 1 CL, 4 DD. Thắng boss (hạng S). Kỳ hạm PHẢI là DD. 0 / 600 / 0 / 200 Development materialX 4 Improvement MaterialsX 2 Điều kiện mở: A46, Bm6
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.