FANDOM


Nhiệm Vụ Hàng Ngày Sửa

Quest sortie
Nhiệm Vụ Hàng Ngày
Tên Hướng dẫn FuelAmmunitionSteelBauxite phần thưởng Điều kiện
Bd1 敵艦隊を撃破せよ!
Tấn Công Hạm đội địch
Đi bất kỳ 1 node trên map 50 / 50 / 0 / 0 Development materialX 1 Điều kiện để mở: B4
Sau khi hoàn thành sẽ mở: Bd2,Bd4,Bd6
Bd2 敵艦隊主力を撃滅せよ!
Tiêu diệt tàu chính của hạm đội địch
Bắn chìm 1 kỳ hạm của địch 50 / 50 / 50 / 50 Bucket X 1 Development materialX 1 Điều kiện mở: Bd1
Sau khi hoàn thành mở khóa: Bd3, Bd5, Bw1, Bw3
Bd3 敵艦隊を10回邀撃せよ!
Phục Kích hạm đội địch 10 lần
Đánh thắng 10 trận 150 / 150 / 200 / 100 Development materialX 1 Điều kiện để mở: Bd2 Hạng B trở lên là đạt yêu cầu
Bd4 敵空母を3隻撃沈せよ!
Ngăn chặn 3 mẫu hạm địch
Đánh chìm 3 tàu sân bay địch.


Tính cả mẫu hạm và mẫu hạm hạng nhẹ

150 / 150 / 150 / 300 Bucket X 2 Điều kiện để mở: Bd1
Nhiệm vụ chỉ xuất hiện trong những ngày 7,10,13,17,23,23,27,30
Bd5 敵補給艦を3隻撃沈せよ!
Ngăn chặn 3 chuyến vận tải
Đánh chìm 3 tàu chở hàng
AP Wa Class
AP Wa Class2
Wa flagship card
của địch
100 / 50 / 200 / 50 Bucket X 1 Development materialX 1 Điều kiện mở: Bd2
Sau khi hoàn thành mở khóa: Bd7, Bw2
Bd6 敵輸送船団を叩け!
Đánh Boom nhóm giao thông vận tải của địch
Đánh chìm 5 tàu chở hàng
AP Wa Class
AP Wa Class2
Wa flagship card
của địch
0 / 200 / 0 / 0 Development materialX 2 Điều kiện để mở: Bd1
Nhiệm vụ chỉ xuất hiện trong những ngày (8,12,18,22,28)
Bd7 南西諸島海域の制海権を握れ!
Nắm lấy Quyền điều khiển quần đảo phía tây nam
Tiêu diệt 5 lần Boss World 2: 南西諸島海域 300 / 0 / 0 / 200 Bucket X 1 IC X 1 Điều kiện mở: Bd5
Sau khi hoàn thành mở khóa: Bd8
Bd8 敵潜水艦を制圧せよ!
Ngăn chặn tàu ngầm địch
Đánh chìm 6 Tàu ngầm(SS) địch 300 / 30 / 300 / 30 Bucket X 1 Điều kiện mở: Bd7
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.