FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{| class="wikitable" |- !Loại trang bị !Slot 1, 2 và 3 !Slot 4 !Slot 5 |- !{{RedGunLight}}/{{TorpedoWeapon}} !✔️ !❌ !❌ |- !{{YellowGun}}/{{Se…”)

Phiên bản lúc 09:57, ngày 15 tháng 1 năm 2020

Loại trang bị Slot 1, 2 và 3 Slot 4 Slot 5
RedGunLight/Torpedo p2 ✔️
YellowGun/Seaplane
GreenGunMG/Turbine/Combat Provisions Icon ✔️ ✔️ ✔️
Các loại trang bị khác ✔️ ✔️
  • Các loại trang bị khác: Sonar, DepthCharge, Agat c, Searchlight,...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.