FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{| class="wikitable" |- !Loại trang bị !Slot 1, 2 và 3 !Slot 4 !Slot 5 |- !{{RedGunLight}}/{{TorpedoWeapon}} !✔️ !❌ !❌ |- !{{YellowGun}}/{{Se…”)
 
 
Dòng 16: Dòng 16:
 
!❌
 
!❌
 
|-
 
|-
!{{GreenGunMG}}/{{Turbine}}/[[Tập tin:Combat_Provisions_Icon.png|link=Lương thực chiến đấu
+
!{{GreenGunMG}}/[[Tập tin:Combat_Provisions_Icon.png|link=Lương thực chiến đấu
 
]]
 
]]
 
!✔️
 
!✔️
Dòng 28: Dòng 28:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
*Các loại trang bị khác: {{Sonar}}, {{DepthCharge}}, [[Tập tin:Agat_c.png|link=WG42 (Wurfgerät 42)
+
*Các loại trang bị khác: {{Turbine}}, {{Sonar}}, {{DepthCharge}}, [[Tập tin:Agat_c.png|link=WG42 (Wurfgerät 42)
]], {{Searchlight}},...
+
]], {{Searchlight}},''...''

Bản hiện tại lúc 10:45, ngày 15 tháng 1 năm 2020

Loại trang bị Slot 1, 2 và 3 Slot 4 Slot 5
RedGunLight/Torpedo p2 ✔️
YellowGun/Seaplane
GreenGunMG/Combat Provisions Icon ✔️ ✔️ ✔️
Các loại trang bị khác ✔️ ✔️
  • Các loại trang bị khác: Turbine, Sonar, DepthCharge, Agat c, Searchlight,...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.