FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{| class="wikitable" |- !Tàu !Trang bị kèm theo !{{Firepower}} !{{Torpedo}} !{{AA}} !{{ASW}} !{{LOS}} !{{Armor}} !{{Evasion}} !Ghi chú |- ! rowspan="…”)
 

Bản hiện tại lúc 04:58, ngày 23 tháng 2 năm 2019

Tàu Trang bị kèm theo Icon Gun p2 Icon Torpedo p2 Icon AA p2 Icon ASW p2 Icon LOS p2 Icon Armor p2 Icon Evasion p2 Ghi chú
Ise Kai Ni +3 +2 +1
+ Radar
Phòng Không
+2 +3
Lớp Ise Kai +2 +2 +1
+ Radar
Phòng Không
+2 +3
Lớp Fusou Kai Ni +1


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.