FANDOM


Dòng 8: Dòng 8:
 
|latest-year = 2019
 
|latest-year = 2019
 
|latest-time =
 
|latest-time =
|next-date =
+
|next-date = 18
|next-month =
+
|next-month = 7
|next-year =
+
|next-year = 2019
|start-time =
+
|start-time = 11:00
|finish-date =
+
|finish-date = 18
|finish-month =
+
|finish-month = 7
|finish-year =
+
|finish-year = 2019
 
|finish-time =
 
|finish-time =
|content =
+
|content = Cập nhật thêm viễn chinh mới đồng thời với các trang phục thời hạn mùa hè.
   
 
}}</includeonly>
 
}}</includeonly>

Phiên bản lúc 02:55, ngày 9 tháng 7 năm 2019

Blackboard bg
Blackboard event
Thông tin bảo trì/cập nhật
Vừa qua: 7 tháng 2 2020
Kế tiếp: Chưa có thông tin
Thông tin cập nhật sắp tới


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.