FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 04:31, ngày 15 tháng 1 năm 2020Pockie-kun (tường | đóng góp)‎ . . (609 byte) (+609)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{| class="wikitable" |- !Tàu !Trang bị kèm theo !{{Firepower}} !{{Torpedo}} !{{AA}} !{{ASW}} !{{LOS}} !{{Armor}} !{{Evasion}} !Ghi chú |- ! rowspan="…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.