FANDOM


9 tháng 1 2015

 1. Nâng cấp mới:
  • Khu trục hạm Fubuki Kai Ni (Lv70, không cần Blueprint
   Bản thiết kế
   )
 2. Lời thoại mới:
  • Fubuki sau khi nâng cấp có thêm lời thoại báo giờ, tại trang chủ và xuất kích mới.
 3. Nhiệm vụ mới:
  • 「第十一駆逐隊」を編制せよ! Biên chế "Đội khu trục số 11".
  • 「第十一駆逐隊」出撃せよ! Xuất kích "Đội khu trục số 11".
  • 「第二一駆逐隊」を編制せよ! Biên chế "Đội khu trục số 21".
  • Và mội số nhiệm vụ khác.
 4. Cửa hàng nội thất
  • Ngừng bán đồ nội thất năm mới.
  • Đồ nội thất bán trở lại:
   • 破魔矢の窓 - Cửa sổ mũi tên trừ ma
   • 提督の麻雀卓 - Bàn mạt chược của đô đốc
   • ステンドグラス - Kính tì vết
   • 「夜戦」掛け軸 - Cuộn treo tường "Dạ chiến"
  • Set viếng chùa sẽ được gỡ bỏ trong lần tới.
 5. Kết thúc kì hạn năm mới
 6. Yamagumo ngừng rớt ở 1-5. Những map khác vẫn có thể rớt.
 7. Trang bị mới có thể nâng cấp
 8. Trang bị mới:
 9. Tăng cường khả năng truy tích người chơi bất chính.
  • Người chơi sử dụng những phần mềm bên ngoài như bot, macro,... sai quy định bị sẽ cấm.
  • Tăng cường khả năng phát hiện, theo dõi này.


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.