Cập nhật mới

Mùa hè 2019

  • Cập nhật thêm CG mùa hè mới và sự trở lại của CG "Yukata":

Nhiệm vụ

  • Đã thêm vào 4 nhiệm vụ quý mới:
    • 陸戦用装備の艦載運用研究
    • 陸戦用装備の艦載運用実戦研究
    • 戦果拡張任務!「Z作戦」後段作戦
    • 南西諸島方面「海上警備行動」発令!

Khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.