(Tạo trang mới với nội dung “<gallery type="slideshow"> Yukikaze_CG_2nd_mùa_Hè_2019.png Yukikaze_CG_2nd_mùa_Hè_2019_Dmg.png Johnston_mùa_Hè_2019.png Johnston_Kai_mùa_Hè_2019.…”)
 
Dòng 18: Dòng 18:
   
 
===Nhiệm vụ===
 
===Nhiệm vụ===
*Đã thêm vào 2 nhiệm vụ quý mới:
+
*Đã thêm vào 4 nhiệm vụ quý mới:
  +
**陸戦用装備の艦載運用研究
 
  +
**陸戦用装備の艦載運用実戦研究
  +
**戦果拡張任務!「Z作戦」後段作戦
  +
**南西諸島方面「海上警備行動」発令!
 
===Khác===
 
===Khác===
 
*Slot tàu (và trang bị) tối đa đã được mở rộng đến 420.
 
*Slot tàu (và trang bị) tối đa đã được mở rộng đến 420.

Phiên bản lúc 11:10, ngày 8 tháng 8 năm 2019

Cập nhật mới

Mùa hè 2019

  • Cập nhật thêm CG mùa hè mới và sự trở lại của CG "Yukata":

Nhiệm vụ

  • Đã thêm vào 4 nhiệm vụ quý mới:
    • 陸戦用装備の艦載運用研究
    • 陸戦用装備の艦載運用実戦研究
    • 戦果拡張任務!「Z作戦」後段作戦
    • 南西諸島方面「海上警備行動」発令!

Khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.