FANDOM


 1. Kết thúc Sự kiện mùa thu 2015.
 2. CG Giáng Sinh hạn định cho:
  • Khu trục hạm Hatsukaze.
   • Giới hạn tới lần bảo trì tiếp theo, có thể gặp được tại chiến dịch phụ của vùng biển quần đảo tây nam (2-5) và vùng biển phía bắc (3-5).
  • Khu trục hạm Tanikaze.
   • Giới hạn tới lần bảo trì tiếp theo, có thể gặp được tại 'Tuyến đường biển gần trấn thủ phủ'
    鎮守府近海航路 - Trấn thủ phủ cận hải hàng lộ
    (1-6).
  • Khu trục hạm Kawakaze.
   • Giới hạn tới lần bảo trì tiếp theo, có thể gặp được tại 'Vùng biển gần trấn thủ phủ'
    鎮守府近海 - Trấn thủ phủ cận hải
    (1-5).
  • Tuần dương hạm hạng nhẹ Ooyodo.
   • Giới hạn tới lần bảo trì tiếp theo, có thể gặp được tại chiến dịch phụ của vùng biển phía bắc (3-5).
  • Thiết giáp hạm Littorio/Italia.
   • Giới hạn tới lần bảo trì tiếp theo, có thể gặp được tại chiến dịch phụ của vùng biển phía tây (4-5).
  • Và nhiều kanmusu khác
 3. Kết thúc kì hạn CG và lời thoại mùa thu.
 4. Lời thoại mới.
  • Tuần dương hạm hạng nặng lớp Takao, TakaoAtago có lời thoại tiếp tế, afk mới.
  • Tuần dương hạm hạng nhẹ lớp Agano, Agano Kai, Noshiro Kai, Yahagi Kai, Sakawa Kai có lời thoại cảng nhà sau kết hôn mới.
   • Lời thoại cũ khi afk ở một thời điểm cụ thể sẽ có thể nghe được.
  • Thiết giáp hạm Musashi KaiItalia có lời thoại cảng nhà sau kết hôn mới.
   • Lời thoại cũ khi afk ở một thời điểm cụ thể sẽ có thể nghe được.
 5. Lời thoại giới hạn Giáng Sinh quy mô lớn.
 6. Đổi mới cửa hàng nội thất:
  • Nội thất mùa đông:
   • 七面鳥のディナー - Bữa tối gà tây new!
   • 白い高級大理石床 - Sàn cẩm thạch trắng cao cấp new!
   • 北方迷彩な桐箪笥 - Tủ gỗ ngụy trang phương bắc new!
   • 「トラック泊地」掛け軸 - Cuộn treo tường "Bến đậu Truk" new!
  • Cuộn treo tường lời xin lỗi đêm (1 và 2).
   Để xin lỗi cho những rắc rối trong sự kiện thu vừa qua.
  • Nâng cấp quầy bar trấn thủ phủ nhân dịp Giáng Sinh.
 7. Nhiệm vụ mới:
  • 「第十六戦隊(第二次)」を編成せよ! - Thành lập "Chiến đội số 16 (lần thứ 2)"!
  • 「礼号作戦」実施せよ! - Thực hiện "Chiến dịch Rei-gou"!
   Tổng cộng 6 nhiệm vụ.
 8. Đổi mới CG cho khu trục hạm Oboro Kai.
 9. Nâng cao giới hạn level kanmusu.
  • Giới hạn level của kanmusu tăng từ 150 lên 155.
   • Việc nâng cao này sẽ không tiêu tốn vật phẩm mới nào.
 10. BGM cảng nhà mới:
  "Mẫu cảng trong đêm thánh" (聖夜の母港 - Seiya no Bokou)
  • Chạy khi đặt một số đồ nội thất mùa đông trong cảng.
  • Có thể yêu cầu và đặt BGM từ hộp nhạc.


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.