FANDOM


 1. Kết thúc Sự kiện mùa hè 2015.
 2. CG giới hạn theo mùa:
  Jintsuu Kai Ni
  Jintsuu Fall 17Jintsuu Fall 19
  Ooyodo Kai
  Ooyodo Fall 17Ooyodo Fall 19
  Nagara
  Nagara Fall 17Nagara Fall 19
  Natori
  Natori Fall 17Natori Fall 19
  Hamakaze
  Hamakaze Fall 17Hamakaze Fall 19
  Urakaze
  Urakaze Fall 17Urakaze Fall 19
  Oboro
  Ooboro Fall 17Ooboro Fall 19
  Kawakaze
  Kawakaze Fall 17Kawakaze Fall 19
  Mizuho
  Mizuho Fall 17Mizuho Fall 19
 3. Kết thúc kì hạn CG áo tắm và lời thoại mùa hè:
  CG áo tắm sẽ được lưu lại trong thư viện.
 4. Lời thoại thu:
  Khoảng 40 kanmusu có lời thoại mới giới hạn trong mùa thu.
  • Danh sách chi tiết sẽ cập nhật sau.
 5. Nhạc nền cảng nhà mới:
  • Lễ hội mùa thu của Trấn thủ phủ (鎮守府の秋祭り - Chinjufu no Aki Matsuri)
  • Mũi Kaga - bản sửa đổi (加賀岬改 - Kaga Misaki Kai)
 6. Đổi mới cửa hàng nội thất:
  • 秋刀魚の食卓
  • 折鶴の壁紙
  • 紅葉の壁紙
  • 秋の気配な窓
  • お月見窓
  • 秋仕様の壁紙
  • メルヘンシェルフ
  • ピンクの床
  • 真っ白なフワフワ絨毯
  • 教室セット「机」
  • 豪華なお月見窓
  • 鎮守府秋祭りの屋台 new!
  • 鎮守府秋祭りの射的 new!
  • 「加賀」模型と桐箪笥 new!
  • 「ラバウル基地」掛け軸 new!
  • 「ブイン基地」掛け軸 new!
 7. Nhiệm vụ mới:
 8. Đổi mới chỉ số cho thuỷ phi cơ mẫu hạm Mizuho:
  • Icon Speed p2 Vận tốc giảm xuống thành Chậm.
  • Icon LOS p2 Tầm nhìn cơ bản/tối đa tăng.
  • Icon Luck p2 May mắn cơ bản/tối đa của Mizuho Kai tăng.
 9. Đổi mới xưởng nâng cấp:
  Khi đặt Teruzuki làm tàu số 2 sẽ có thể nâng cấp những trang bị phòng không giống như Akizuki.
 10. Đổi mới lời thoại Mizuho Kai, Tanikaze Kai, Hamakaze Kai:
  Thuỷ phi cơ mẫu hạm Mizuho Kai và khu trục hạm Tanikaze Kai, Hamakaze Kai sau khi nâng cấp có lời thoại mới khi viễn chinh và khi phát hiện vật phẩm.
 11. Nâng cấp server Rabaul, Buin, Shortland, Palau, Hitokappu, Hashirajima.
  Và một lần nữa lại tăng khả năng chống các kết nối bất chính từ các tool trái phép như Bot/Macro.


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.