FANDOM


Shikinami Kai Ni

Valentine 2020

 • Các CG và lời thoại giới hạn ngày lễ Valentine đã trở lại đồng thời với sự xuất hiện của các CG mới:
 • Các nội thất mùa mới đã được bày bán ở cửa hàng trong thời gian giới hạn.

Khác

 • Kết thúc Sự kiện Mini Setsubun năm 2020, tất cả nhiệm vụ, vật phẩm đậu đã biến mất.
 • Một số tàu đã nhận được thêm các chỉ số tối đa:
 • Hàng loạt nhiệm vụ mới đã được thêm vào. Một số là nhiệm vụ hàng năm và được reset vào mỗi tháng 2 hàng năm:
  • 精鋭「十九駆」、躍り出る!
  • 特設護衛船団司令部、活動開始!
  • 「十九駆」演習!
  • 海防艦」、海を護る!
 • Xuất hiện 3 Viễn chinh mới:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.