FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “<gallery type="slideshow"> </gallery> <gallery type="slideshow"> </gallery> ==Shikinami Kai Ni== * *Yêu cầu '''tối thiểu''' …”)

Phiên bản lúc 12:00, ngày 7 tháng 2 năm 2020

Shikinami Kai Ni

  • Yêu cầu tối thiểu để nâng cấp:
    Cấp độ
  • Trang bị có sẵn:

Khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.