FANDOM


Dòng 33: Dòng 33:
 
*Kết thúc [[Sự kiện Mini Setsubun]] năm 2020, tất cả nhiệm vụ, vật phẩm đậu đã biến mất.
 
*Kết thúc [[Sự kiện Mini Setsubun]] năm 2020, tất cả nhiệm vụ, vật phẩm đậu đã biến mất.
 
*Một số trang bị giới hạn trong nâng cấp đã '''có thể chế tạo được''':
 
*Một số trang bị giới hạn trong nâng cấp đã '''có thể chế tạo được''':
**{{RedGunMedium}}[[Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 2)]]
+
**{{RedGunMedium}}[[Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 2)]] với kì hạm là '''CA''' hoặc '''BB'''.
**{{GreenGunMG}}[[Pháo phản lực 30 ống 12cm]]
+
**{{GreenGunMG}}[[Pháo phản lực 30 ống 12cm]] với kì hạm là '''CV''' hoặc '''BBV'''.
**{{DepthCharge}}[[Bom chống tàu ngầm Kiểu 95]]
+
**{{DepthCharge}}[[Bom chống tàu ngầm Kiểu 95]] với kì hạm là '''DD''' hoặc '''CL'''.
 
*Một số tàu đã nhận được thêm các chỉ số tối đa:
 
*Một số tàu đã nhận được thêm các chỉ số tối đa:
 
**'''BBV''': [[Hyuuga|Hyuuga Kai Ni]] {{Firepower}}+1 {{ASW}}+4
 
**'''BBV''': [[Hyuuga|Hyuuga Kai Ni]] {{Firepower}}+1 {{ASW}}+4
Dòng 49: Dòng 49:
 
***[[Ushio|Ushio Kai Ni]] {{Firepower}}+3 {{AA}}+2 {{Armor}}+2 {{Luck}}+6(tối đa)
 
***[[Ushio|Ushio Kai Ni]] {{Firepower}}+3 {{AA}}+2 {{Armor}}+2 {{Luck}}+6(tối đa)
 
*Hàng loạt nhiệm vụ mới đã được thêm vào. Một số là nhiệm vụ '''hàng năm''' và được reset vào mỗi '''tháng 2 hàng năm''':
 
*Hàng loạt nhiệm vụ mới đã được thêm vào. Một số là nhiệm vụ '''hàng năm''' và được reset vào mỗi '''tháng 2 hàng năm''':
**'''精鋭「十九駆」、躍り出る!'''
+
**'''精鋭「十九駆」、躍り出る!''' (''Nhiệm vụ hàng năm'')
**'''特設護衛船団司令部、活動開始!'''
+
**'''特設護衛船団司令部、活動開始!''' (''Nhiệm vụ hàng năm'')
**'''「十九駆」演習!'''
+
**'''「十九駆」演習!'''
**'''海防艦」、海を護る!'''
+
**'''海防艦」、海を護る!''' (''Nhiệm vụ hàng năm'')
 
*Xuất hiện 3 [[Expedition|Viễn chinh]] mới:
 
*Xuất hiện 3 [[Expedition|Viễn chinh]] mới:
   

Phiên bản lúc 13:24, ngày 7 tháng 2 năm 2020

Shikinami Kai Ni

Valentine 2020

  • Các CG và lời thoại giới hạn ngày lễ Valentine đã trở lại đồng thời với sự xuất hiện của các CG mới:
  • Các nội thất mùa mới đã được bày bán ở cửa hàng trong thời gian giới hạn.

Khác

Xưởng nâng cấp

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.