FANDOM


Shikinami Kai Ni

Valentine 2020

  • Các CG và lời thoại giới hạn ngày lễ Valentine đã trở lại đồng thời với sự xuất hiện của các CG mới:
  • Các nội thất mùa mới đã được bày bán ở cửa hàng trong thời gian giới hạn.

Khác

Xưởng nâng cấp

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.