FANDOM


 1. CG giới hạn:
  • Hàng không mẫu hạm Akagi, thủy phi cơ mẫu hạm Akitsushima, thiết giáp hạm Roma có CG Oyakodon.
  • Khu trục hạm Akigumo, có CG Katsudon.
  • Khu trục hạm Akebono có CG Udon.
  • Thủy phi cơ mẫu hạm Mizuho có CG Gyuudon.
 2. Tăng giới hạn tối đa của cảng nhà sau mở rộng:
  Số tàu tối đa tăng từ 300 lên 310, số trang bị tối đa cũng tăng thêm +40/1 lần mở rộng.
 3. Nhiệm vụ mới:
  • 飛行場設営の準備を実施せよ! - Triến khai chuẩn bị cho xây dựng sân bay!
  • 中部海域「基地航空隊」展開! - Triển khai "hàng không đội căn cứ" vùng biển trung tâm!
  • 夜間突入!敵上陸部隊を叩け! - Đột nhập ban đêm! Tân công đơn vị đổ bộ địch
  • 夜の海を照らす「灯り」を入手せよ! - Nhận "đèn" chiếu sáng biển đêm!
   • Cần hoàn thành một số nhiệm vụ điều kiện để có thể kích hoạt.
 4. "Hàng không đội căn cứ" có thể triển khai cho map thông thường:
  • Tại nửa sau của vùng biển trung tâm, khi sử dụng item "đội xây dựng" nhận được từ nhiệm vụ sẽ có thể triển khai hàng không đội căn cứ.
   • #6-4 1 phi hành đội, không có không kích căn cứ.
   • #6-5 2 phi hành đội, không kích căn cứ tối đa 1 lần, sau khi đánh bại hạn đội địch (hết thanh HP) sẽ không có không kích căn cứ.
   • Item trên cũng có thể mua trong cửa hàng.
 5. Map mới:
  • KW環礁沖海域「空母機動部隊迎撃戦」 - Vùng biển rặng san hô vòng KW "đánh chặn đơn vị mẫu hạm cơ động".
   Vùng biển này cần hoàn thành một vài điều kiện đặc biệt để có thể clear.
 6. BGM mới liên quan đến hàng không đội căn cứ:
  • Kichi Koukuutai (基地航空隊 - Hàng không đội căn cứ)
   • Phát tại màn hình sử dụng hàng không đội căn cứ.
  • Umiwashi no Tsubasa (海鷲の翼 - Đôi cánh đại bàng biển)
   • BGM chiến đấu tại 6-5.
 7. Trang bị mới có thể nâng cấp tại xưởng:
  Với một vài kanmusu nhất định hỗ trợ sẽ có thể nâng cấp:
 8. Cập nhật UI.


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Ghi chú


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.