FANDOM


Bảo trì không dừng server

 1. Đổi CG cho Amagi Kai:
  Hàng không mẫu hạm Amagi Kai
  429 X
  có CG bị thương mới.
 2. CG hạn định mùa hè cho Tatsuta:
  Tuàn dương hạm hạng nhẹ Tatsuta
  Tatsuta art nm summer2015Tatsuta art dame summer2015
  có CG hạn định mùa hè.
  • CG hạn định của các kanmusu sẽ được giới hạn tới hạ tuần [1] tháng 8.
 3. Lời thoại mùa hè cho chị em Fusou:
  Chị em thiết giáp hạm FusouYamashiro có thêm lời thoại hạ chí [2].
 4. Đổi mới chỉ số cho Верный:
  Khu trục hạm Верный (Verniy), phiên bản nâng cấp lần 2 của Hibiki được tăng một chút chỉ số Icon Armor p2 giáp tối đa.
  • Icon Armor p2 54 → 57
 5. Đổi mới chỉ số cho lớp Agano:
  Noshiro Kai, Sakawa Kai được tăng Icon Gun p2 Hoả lực và Icon Luck p2 May mắn tối đa, ngoài ra, tàu cùng lớp Agano KaiYahagi Kai cũng được tăng một chút Icon Gun p2 Hoả lực tối đa
 6. Tăng khả năng phòng không cho Isuzu Kai Ni:
  Tuần dương hạm hạng nhẹ Isuzu Kai Ni sau khi nâng cấp có thể kích hoạt "cut-in phòng không" mà không cần dùng đến trang bị cao xạ.


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Chú thích

 1. Mười ngày cuối tháng
 2. Nguyên văn là 夏真っ盛り, tức là lúc mùa hè thịnh nhất (nóng nhất)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.