FANDOM


 1. Nâng cấp mới:
  Hàng không mẫu hạm lớp Shoukaku: Zuikaku có nâng cấp lần thứ 2
  • Nâng cấp tại lv cao, cần Blueprint
   Bản thiết kế
   Prototype Deck Catapult
  • Có thêm lời thoại mới khi chiến đấu...
  • Có thể chuyển đổi thành Zuikaku Kai Ni A với sàn đáp thiết giáp hóa.
   • Việc chuyển đổi sẽ cần lv cao và tiêu tốn thêm tài nguyên.
   • Có thể tái chuyển đổi về Zuikaku Kai Ni.
 2. Mở rộng cảng tàu:
  Số tàu tối đa sau mở rộng tăng +10 lên tới 270.
  Số trang bị tối đa cũng tăng +40.
 3. Nâng cấp UI:
  • Bản ghi biên chế hạm đội & Tái triển khai:
   • Thêm vào phía dưới bên phải màn hình biên chế 2 tab
    • Bản ghi biên chế (編成記録
     Biên thành kí lục
     )
    • Triển khai biên chế (編成展開
     Biên thành triển khai
     )
   • Các hạm đội đã biên chế sẽ được lưu lại và tái triển khai tùy ý.
    • Mặc định có 3 biên chế có thể sử dụng.
     Có thể xóa hoặc ghi lại.
    • Hạm đội đang viễn chinh không thể ghi hay triển khai.
    • Có thể sử dụng "chìa khóa cảng" để mở rộng, tối đa +2 biên chế.
  • Chuyển đổi trang bị:
   • Trang bị trong slot có thể chuyển đổi bằng cách kéo + thả. Nếu kéo ra ngoài thì trang bị đó sẽ được tháo bỏ.
 4. Các đội tiêm kích hạm mới:
 5. Nhiệm vụ mới:
  Tổng cộng có hơn 10 nhiệm vụ.
  • 「第三航空戦隊」を編成せよ! - Biên chế "Hàng không chiến đội số 3"!
  • 「小沢艦隊」を編成せよ! - Biên chế "Hạm đội Ozawa"!
  • 「第三航空戦隊」南西諸島防衛線に出撃! - Xuất kích "Hàng không chiến đội số 3" tới tuyến phòng thủ quần đảo tây nam!
  • 精鋭「艦戦」隊の新編成 - Biên chế mới đội tiêm kích hạm tinh nhuệ!
 6. Kết thúc "Hội cá thu đao mùa thu"
  • Kết thúc kì hạn CG và drop Isokaze.
  • Kết thúc kì hạn CG Yukata và Oktorberfest
 7. Halloween mode: cho khu trục hạm Ý Libeccio và thiết giâp hạm Ý Roma
  • Libeccio có lời thoại giới hạn thời gian.
 8. Drop giới hạn Libeccio:
  Dù ngày mai là hết Halloween nhưng "Halloween mode" bên trên sẽ kéo dài tới khi sự kiện mùa thu tháng sau kết thúc. Trong thời hạn ấy, tại phần sâu nhất của "vùng biển phía tây" (#4-5) sẽ có khả năng gặp được Libeccio.
 9. Khác:
  • Với những đô đốc chưa có Libeccio thì tại vùng biển trên tỉ lệ sẽ tăng khoảng 3 lần.
  • Sửa một phần cân bằng của Shiden Kai 2 (Icon Evasion p2 +3)
  • Vật phẩm mới "Thành viên phi hành đoàn tinh nhuệ?" (熟練搭乗員
   Thục luyện đáp thừa viên
   ).


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.