FANDOM


Bảo trì nâng cấp server nhằm hướng tới phần chính của mùa hè.

 1. Chuyển đổi server:
  Có phát sinh lỗi hiển thị "Huân chương hạng A", nhưng hiện tại đã khắc phục.
  • Bến đậu Truk → Trấn thủ phủ Kure
  • Bến đậu Truk → Bến đậu vịnh Saiki
  • Căn cứ Buin → Căn cứ Rabaul
  • Căn cứ Buin → Bến đậu Truk
 2. Server thứ 20: "Bến đậu đảo Hashira" chính thức mở cửa.
  • Phát vé vào với số lượng lớn mà không cần tham gia tranh vé.
 3. Lời thoại giới hạn đầu hạ:
  Khoảng 30 kanmusu có thêm lời thoại hạn định đầu hạ.
  Cộng thêm những tàu có lời thoại từ lần cập nhật trước (19 tàu) thì có tổng cộng khoảng 50 tàu có lời thoại đầu hạ.


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.