FANDOM


Ss (2015-05-29 at 03.27.07) Shoukou rainy Murasame rainy share Equipment140-1
 1. Nâng cấp mới:
 2. Trang bị mới có thể nâng cấp:
 3. Trang bị mới:
 4. CG giới hạn nhân dịp Mai vũ (梅雨 - Tsuyu/Baiu)
 5. Nâng cấp giao diện
  • Bộ lọc được thêm vào trong danh sách trang bị, có thể sắp xếp trang bị với các tùy chọn sau:
   1. Hiển thị thông thường
   2. Máy bay tiêm kích
   3. máy bay ném bom bổ nhào và máy bay ném ngư lôi
   4. Thủy phi cơ và các loại máy bay khác
   5. Pháo chính
   6. Pháo phụ và pháo phòng không (những loại khác với pháo chính)
   7. Ngư lôi (Bao gồm cả ngư lôi tàu ngầm)
   8. Trang bị chống ngầm
   9. Trang bị khác
   10. Sắp sếp theo số sao nâng cấp (giảm)
   11. Sắp sếp theo số sao nâng cấp (tăng)
  • Hiệu ứng động của đèn rọi được tinh chỉnh
  • Cách xuất hiện của tàu hỗ trợ trong Xưởng nâng cấp thay đổi.
  • Thư viện ảnh được mở rộng để có thể hiển thị nhiều tàu hơn.
 6. Nhiệm vụ mới
ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
Fuel Ammo Steel Bauxite
A52 海上突入部隊を編成せよ! Hiei, Kirishima, Nagara, Akatsuki, Ikazuchi, Inazuma trong hạm đội. 0 300 0 0 Development material x2
Bucket x2
B16
A53 新編「第六駆逐隊」を編成せよ! Chỉ có Akatsuki Kai Ni là kì hạm với Hibiki[1], Ikazuchi, Inazuma trong hạm đội 150 150 0 0 Đèn rọi B14?
B44 海上突入部隊、進発せよ! Đi map 5-1 với hạm đội gồm Hiei, Kirishima, Nagara, Akatsuki, Ikazuchi, Inazuma đi map 5-1. Thắng boss hạng S. 500 0 500 0 Development material x5
Improvement Materials x2
A52, Bw9 + ?
B45 「第六駆逐隊」対潜哨戒を徹底なのです! Đi map 1-5 với hạm đội chỉ gồm Akatsuki Kai Ni là kì hạm với Hibiki[1], Ikazuchi, Inazuma đi map 5-1. Thắng boss hạng A trở lên. 500 0 500 0 Improvement Materials x2
Máy định vị sóng âm Kiểu 93
A53


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Chú thích

 1. 1,0 1,1 Có thể dùng Верный
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.