FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “<gallery type="slideshow"> </gallery> <gallery type="slideshow"> </gallery> ==Nâng cấp lần 2 của Mutsu== *Yêu cầu:'''Lv88''' + {{Bl…”)

Phiên bản lúc 09:37, ngày 27 tháng 2 năm 2019


Nâng cấp lần 2 của Mutsu

Cơ chế khai hỏa đặc biệt Mutsu Kai Ni

 • Yêu cầu:
  • Mutsu Kai Ni làm kì hạm.
  • Tàu thứ 2 của hạm đội phải là Thiết giáp hạm (BB gì đều đc)
  • Sử dụng đội hình Chéo Echelon đối với hạm đội đơn hoặc hàng đôi DoubleLine đối với Hạm đội liên hợp.
 • Mutsu không trong tình trạng thương nặng (Chuuha/Taiha).
 • Cách hoạt động:
  • 2 BB sẽ thay phiên khai hỏa lên 3 mục tiêu bất kì.
  • Khi trang bị cùng loại đạn AP RedAmmo (Đạn xuyên giáp Kiểu 91) lên cả 2 BB thì sẽ loại bỏ đi lượng giảm sát thương từ đội hình và đồng thời nâng sát thương lên rất mạnh. 
 • Lưu ý: Khi đã kích hoạt cơ chế này Nagato và BB thứ 2 bị trừ thêm 10% đạn và chỉ có thể kích hoạt 1 lần trong 1 lần xuất kích.

Khác

 • Một số tàu sẽ được nhận CG mùa thời hạn mới (Mitsukoshi):
 • Đội hình Chéo Echelon (Echelon) đã được thay đổi:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.