FANDOM


 1. Nâng cấp mới:
  • Nâng cấp lần 2 cho Shoukaku ở lv rất cao.
   • Lần nâng cấp này sẽ cần tới Blueprint
    Bản thiết kế
    Máy phóng sàn đáp Nguyên mẫu
   • Có lời thoại tại cảng nhà và khi chiến đâu mới sau nâng cấp.
  • Có thể chuyển đổi từ Shoukaku Kai Ni sang phiên bản mẫu hạm thiết giáp Shoukaku Kai Ni A với sàn đáp bọc thép chịu nhiệt.
   • Chuyển đổi sang Kai Ni A sẽ làm giảm số lượng máy bay.
   • Trong tương lai, Kai Ni A sẽ có khả năng sử dụng máy bay phản lực.
  • Khi chuyển đổi từ Kai Ni sang Kai Ni A sẽ không tiêu tốn Blueprint
   Bản thiết kế
   Máy phóng sàn đáp Nguyên mẫu, thay vào đó, cần cấp độ cao và tiêu tốn Development material cùng với Steel.
   • Có thể chuyển trở lại Shoukaku Kai Ni phiên bản không có sàn đáp bọc thép.
 2. Nhiệm vụ mới:
  • 機動部隊の運用を強化せよ!
  • 「第五航空戦隊」を再編成せよ!
  • 「第五航空戦隊」珊瑚諸島沖に出撃せよ!
  • 機種転換
  • 精鋭「九七式艦攻」部隊の編成
  • 新編「第二一戦隊」出撃準備!
  • 新編「第二一戦隊」北方へ出撃せよ!
  • 試作艤装の準備
  • 「第十六戦隊(第一次)」を編成せよ!
  • 「第十六戦隊(第一次)」出撃せよ!
 3. Trang bị mới có thể nâng cấp:
 4. CG và lời thoại giới hạn mùa thu:
 5. Lời thoại giới hạn mùa thu:
 6. Tuần dương hạm luyện tập Katori và khu trục hạm Akigumo hiện đã có thể chế tạo.
 7. Sửa lỗi hiển thị:
  • Thay đổi một phần ngày và trang bị mà Isuzu Kai Ni có thể nâng cấp.
  • "Mũi Kaga" trong hộp nhạc sẽ được kéo dài tới lần bảo trì tiếp theo.
  • Tăng cường theo dấu người sử dụng BOT/Macro.


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.