Kancolle Việt Wiki
(Tạo trang mới với nội dung “<gallery type="slideshow"> Umikaze K2 </gallery> <gallery type="slideshow"> CG mùa mưa </gallery> ==Umikaze Kai Ni== *(Hình banner) *'''Y…”)
(Không có sự khác biệt)

Phiên bản lúc 10:56, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Umikaze Kai Ni

  • (Hình banner)
  • Yêu cầu: Level 75+?