Dòng 5: Dòng 5:
   
 
<gallery type="slideshow">
 
<gallery type="slideshow">
  +
Amagiri_mùa_mưa.png
CG mùa mưa
 
  +
Amagiri_mùa_mưa_Dmg.png
  +
Gambier_Bay_mùa_mưa.png
  +
Gambier_Bay_mùa_mưa_Dmg.png
  +
Hayanami_mùa_mưa.png
  +
Hayanami_mùa_mưa_Dmg.png
  +
Sado_mùa_mưa.png
  +
Sado_mùa_mưa_Dmg.png
  +
Ooi_mùa_mưa.png
  +
Ooi_mùa_mưa_Dmg.png
  +
 
</gallery>
 
</gallery>
   
Dòng 12: Dòng 22:
 
*'''Yêu cầu''': Level 75+? [[Tập tin:Action_Report.png|35px|link=Báo cáo chiến dịch]]
 
*'''Yêu cầu''': Level 75+? [[Tập tin:Action_Report.png|35px|link=Báo cáo chiến dịch]]
 
*Trang bị có sẵn:
 
*Trang bị có sẵn:
  +
**{{TorpedoWeapon}}[[Ngư lôi 4 ống 61cm (Ôxy)]]★+5
**
 
  +
**{{Sonar}}[[Máy định vị sóng âm Kiểu 93]]★+5
**
 
  +
**{{DepthCharge}}[[Bom chống tàu ngầm Kiểu 95]]★+5
**
 
 
*Umikaze Kai Ni có thể trang bị các loại {{LandingCraft}}[[Thuyền Daihatsu]], [[Tập tin:Special_Amphibious_Tank_Icon.png|Thuyền máy đặc biệt Kiểu 2]][[Thuyền máy đặc biệt Kiểu 2]] và [[Tập tin:Icon_pchhd.png|Phòng chỉ huy Hạm đội]][[Phòng chỉ huy Hạm đội]].
 
*Umikaze Kai Ni có thể trang bị các loại {{LandingCraft}}[[Thuyền Daihatsu]], [[Tập tin:Special_Amphibious_Tank_Icon.png|Thuyền máy đặc biệt Kiểu 2]][[Thuyền máy đặc biệt Kiểu 2]] và [[Tập tin:Icon_pchhd.png|Phòng chỉ huy Hạm đội]][[Phòng chỉ huy Hạm đội]].
   
 
==Khác==
 
==Khác==
  +
*[[Richelieu|Richelieu Kai]] có thể trang bị {{Seaplane}} [[Laté 298B]].
  +
*{{Seaplane}}[[Laté 298B]] được tăng chỉ nhẹ.
  +
**Khi trang bị lên [[Richelieu|Richelieu Kai]], [[Commandant Teste]], [[Kamoi]] và [[Mizuho]] sẽ được tăng thêm tí {{LoS}} và {{Evasion}}
 
*Kết thúc [[Sự kiện mùa Xuân 2019]] và các chuỗi nhiệm vụ 【Tuần lễ Vàng】.
 
*Kết thúc [[Sự kiện mùa Xuân 2019]] và các chuỗi nhiệm vụ 【Tuần lễ Vàng】.

Phiên bản lúc 11:41, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Umikaze Kai Ni

Khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.