Dòng 1: Dòng 1:
 
<gallery type="slideshow">
 
<gallery type="slideshow">
  +
Umikaze_K2.png
Umikaze K2
 
  +
Umikaze_K2_Dmg.png
 
</gallery>
 
</gallery>
   
Dòng 9: Dòng 10:
 
==[[Umikaze|Umikaze Kai Ni]]==
 
==[[Umikaze|Umikaze Kai Ni]]==
 
*(Hình banner)
 
*(Hình banner)
*'''Yêu cầu''': Level 75+?
+
*'''Yêu cầu''': Level 75+? [[Tập tin:Action_Report.png|35px|link=Báo cáo chiến dịch]]
 
*Trang bị có sẵn:
 
*Trang bị có sẵn:
 
**
 
**
 
**
 
**
 
**
 
**
  +
*Umikaze Kai Ni có thể trang bị các loại {{LandingCraft}}[[Thuyền Daihatsu]], [[Tập tin:Special_Amphibious_Tank_Icon.png|Thuyền máy đặc biệt Kiểu 2]][[Thuyền máy đặc biệt Kiểu 2]] và [[Tập tin:Icon_pchhd.png|Phòng chỉ huy Hạm đội]][[Phòng chỉ huy Hạm đội]].
*
 
   
 
==Khác==
 
==Khác==

Phiên bản lúc 11:26, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Umikaze Kai Ni

Khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.