(Tạo trang mới với nội dung “<gallery type="slideshow"> Umikaze K2 </gallery> <gallery type="slideshow"> CG mùa mưa </gallery> ==Umikaze Kai Ni== *(Hình banner) *'''Y…”)
 
Dòng 10: Dòng 10:
 
*(Hình banner)
 
*(Hình banner)
 
*'''Yêu cầu''': Level 75+?
 
*'''Yêu cầu''': Level 75+?
  +
*Trang bị có sẵn:
  +
**
  +
**
  +
**
  +
*
  +
  +
==Khác==
  +
*Kết thúc [[Sự kiện mùa Xuân 2019]] và các chuỗi nhiệm vụ 【Tuần lễ Vàng】.

Phiên bản lúc 11:04, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Umikaze Kai Ni

  • (Hình banner)
  • Yêu cầu: Level 75+?
  • Trang bị có sẵn:

Khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.