FANDOM


24 tháng 10

 1. Nâng cấp mới [1]
  • Thiết giáp hạm Fusou Kai 2 (Lv 80, cần bản thiết kế)
 2. Lời thoại mới [2]
  • Fusou Kai có lời thoại tiếp tế, afk và sau khi cưới mới, Fusou Kai 2 cũng có lời thoại mới.
 3. Nhiệm vụ mới [3]
  • Nỗ lực đảm bảo an toàn cho tuyến vận tải biển! - Nhiệm vụ tuần
  • Tái tổ chức "Hạm đội Nishimura"! - Nhiệm vụ 1 lần
  • "Hạm đội Nishimura", tiếp tục tiến công vùng biển phía Nam! - Nhiệm vụ 1 lần
  • Và một số nhiệm vụ khác.
 4. Trang bị được tăng chỉ số:
 5. Tàu được tăng chỉ số: [6]
 6. Sửa lỗi hiển thị CG khi bị thương của Asashio, OoshioHyuuga. [7]
 7. Hệ thống mới:
  • Xưởng nâng cấp
   • Khi đặt Akashi làm tàu thư kí sẽ có thể kích hoạt Xưởng nâng cấp tại trang chủ. Xưởng nâng cấp này có thể dùng để nâng cấp một số thiết bị. [8]
   • Việc nâng cấp sẽ tiêu tốn tài nguyên, vật liệu chế tạovật liệu nâng cấp. Những trang bị sau khi nâng cấp sẽ có ★ bên cạnh. Khả năng cấp thành công sẽ tỉ lệ nghịch với cấp độ trang bị, cấp càng cao thì tỉ lệ càng giảm. [9]
   • Vật liệu nâng cấp có thể nhận được thông qua nhiệm vụ. Cũng có thể đổi chúng bằng huy chương hoặc mua bằng tiền. Không chỉ những nhiệm vụ mới mà cả những nhiệm vụ hiện có cũng có thể nhận được vật liệu nâng cấp. [10]
   • Sau khi trang bị được nâng cấp đạt mức tối đa, có thể đổi nó lấy một trang bị hạng cao hơn. Chú ý là sau khi đổi, trang bị mới sẽ có cấp là 0. Trong trường hợp trang bị sau khi đổi là loại có thể chế tạo theo cách thông thường thì nó sẽ có cấp là 3. [11]
  • Những trang bị có thể nâng cấp sẽ thay đổi theo ngày. Một vài kanmusu khi đặt cạnh Akashi (tức tàu số 2) trong hạm đội cũng sẽ ảnh hưởng tới loại trang bị có thể nâng cấp. Và với những trang bị cấp cao thì dùng Akashi Kai sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn Akashi. [13]
 8. Tàu sửa chữa Akashi hiện đã có thể rơi ở map 1-5, 2-5 trong mùa thu này. [12]


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.