FANDOM


Kongou Kai Ni C

 • Yêu cầu: Level , Blueprint
  Bản thiết kế
  x2 New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemx2 Action Report
 • Trang bị có sẵn:
 • Kongou Kai Ni C có thể trang bị SeaplaneZuiun và trang bị đối Instalation (WG42 (Wurfgerät 42)
  WG42 (Wurfgerät 42)
  Equipment126-1
  Trang bị đối đất
  Icon Gun p2+1 Icon Armor p2-1 Icon Range p2Ngắn
  DD LHA
  CL CLT
  CA CAV
  BB BBV
  FBB AV
  CVL CV
  CVB AO
  SS SSV
  AS AR
  CT -
  , Daihatsu,...)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.