FANDOM


Dòng 19: Dòng 19:
 
*'''Kongou Kai Ni C''' có thể trang bị:
 
*'''Kongou Kai Ni C''' có thể trang bị:
 
**{{TorpedoWeapon}} và {{Sonar}} ''(Cỡ nhỏ)''
 
**{{TorpedoWeapon}} và {{Sonar}} ''(Cỡ nhỏ)''
**{{Seaplane}} và trang bị đối Installation ({{WG42 (Wurfgerät 42)}})
+
**{{Seaplane}} và trang bị đối Installation ([[WG42 (Wurfgerät 42)]]).
  +
==Khác==
  +
===Drop thời hạn===
  +
*[[Gotland]] có thể được tìm thấy ở những bản đồ trong [[Bản đồ 4]] (4-4 Boss node).
  +
*[[Commandant Teste]] có thể được tìm thấy ở những bản đồ trong [[Bản đồ 3]] và [[Bản đồ 4]].
  +
*[[Mizuho]], [[Kamoi]] và cuối cùng [[Akitsushima]] có thể được tìm thấy ở những bản đồ trong [[Bản đồ 1]], [[Bản đồ 3]] và [[Bản đồ 4]].
  +
**[[Akitsushima]] có thể được tìm thấy ở 3-4 Boss node.
  +
===Chuỗi nhiệm vụ 【Tuần lễ Vàng】===
  +
*Được diễn ra từ giờ (22/4) đến đợt bảo trì tiếp theo.

Phiên bản lúc 16:11, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Kongou Kai Ni C

Khác

Drop thời hạn

Chuỗi nhiệm vụ 【Tuần lễ Vàng】

  • Được diễn ra từ giờ (22/4) đến đợt bảo trì tiếp theo.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.