FANDOM


Dòng 1: Dòng 1:
 
<gallery type="slideshow">
 
<gallery type="slideshow">
Bongou K2C
+
Kongou_Kai_Ni_C.png
+
Kongou_Kai_Ni_C_Dmg.png
 
</gallery>
 
</gallery>
   
 
<gallery type="slideshow">
 
<gallery type="slideshow">
CG kỉ niệm 6 năm
+
   
 
</gallery>
 
</gallery>
   
 
==[[Kongou|Kongou Kai Ni C]]==
 
==[[Kongou|Kongou Kai Ni C]]==
*
+
*[[Tập tin:Kongou_Kai_Ni_C_Banner.png|link=Kongou|Kongou Kai Ni C]]
 
*'''Yêu cầu''': Level 92+ {{Blueprint}}x2 [[Tập tin:New_Model_Gun_Mount_Improvement_Material_075_useitem.png|30px]]x2 [[Tập tin:Action_Report.png|30px]]
 
*'''Yêu cầu''': Level 92+ {{Blueprint}}x2 [[Tập tin:New_Model_Gun_Mount_Improvement_Material_075_useitem.png|30px]]x2 [[Tập tin:Action_Report.png|30px]]
 
*Trang bị có sẵn:
 
*Trang bị có sẵn:
**
+
**{{RedGunHeavy}}[[Pháo 2 nòng 35.6cm Kai]]
**
+
**{{RedGunHeavy}}[[Pháo 2 nòng 35.6cm Kai]]
**
+
**{{TorpedoWeapon}}[[Ngư lôi 2 ống 53cm]]★+6
**
+
**{{GreenGunMG}}[[Súng máy 25mm 3 nòng]]
*'''Kongou Kai Ni C''' có thể trang bị {{Seaplane}} và trang bị đối Instalation ({{WG42 (Wurfgerät 42)}})
+
*'''Kongou Kai Ni C''' có thể trang bị:
  +
**{{TorpedoWeapon}} và {{Sonar}} ''(Cỡ nhỏ)''
  +
**{{Seaplane}} và trang bị đối Installation ({{WG42 (Wurfgerät 42)}})

Phiên bản lúc 16:02, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Kongou Kai Ni C

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.