FANDOM


Dòng 11: Dòng 11:
 
==[[Kongou|Kongou Kai Ni C]]==
 
==[[Kongou|Kongou Kai Ni C]]==
 
*
 
*
*'''Yêu cầu''': Level , {{Blueprint}}x2 [[Tập tin:New_Model_Gun_Mount_Improvement_Material_075_useitem.png|30px]]x2 [[Tập tin:Action_Report.png|30px]]
+
*'''Yêu cầu''': Level 92+ {{Blueprint}}x2 [[Tập tin:New_Model_Gun_Mount_Improvement_Material_075_useitem.png|30px]]x2 [[Tập tin:Action_Report.png|30px]]
 
*Trang bị có sẵn:
 
*Trang bị có sẵn:
 
**
 
**
Dòng 17: Dòng 17:
 
**
 
**
 
**
 
**
*'''Kongou Kai Ni C''' có thể trang bị {{Seaplane}}Zuiun và trang bị đối Instalation ({{WG42 (Wurfgerät 42)}}, ''Daihatsu'',...)
+
*'''Kongou Kai Ni C''' có thể trang bị {{Seaplane}} và trang bị đối Instalation ({{WG42 (Wurfgerät 42)}})

Phiên bản lúc 14:14, ngày 22 tháng 4 năm 2019

Kongou Kai Ni C

 • Yêu cầu: Level 92+ Blueprint
  Bản thiết kế
  x2 New Model Gun Mount Improvement Material 075 useitemx2 Action Report
 • Trang bị có sẵn:
 • Kongou Kai Ni C có thể trang bị Seaplane và trang bị đối Instalation (WG42 (Wurfgerät 42)
  WG42 (Wurfgerät 42)
  Equipment126-1
  Trang bị đối đất
  Icon Gun p2+1 Icon Armor p2-1 Icon Range p2Ngắn
  DD LHA
  CL CLT
  CA CAV
  BB BBV
  FBB AV
  CVL CV
  CVB AO
  SS SSV
  AS AR
  CT -
  )
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.