Kongou Kai Ni C

Khác

Drop thời hạn

 • Gotland có thể được tìm thấy ở 4-4 Boss node.
 • Commandant Teste có thể được tìm thấy ở những bản đồ trong 3-1 và 4-3 Boss node.
 • Mizuho có thể được tìm thấy ở 1-3 và 2-4 Boss node.
 • Kamoi có thể được tìm thấy ở 2-4 Boss node.
 • Akitsushima có thể được tìm thấy ở 3-4 Boss node.
  • Hiện tại thì tất cả được ghi nhận là drop khi S rank.

Tăng điểm HP

 • MizuhoKamoi có thể được sử dụng để hiện đại hóa tăng Icon HP p2.png tối đa của một số tàu nhất định:
  • MizuhoKamoi có thể được tăng Icon HP p2.png tối đa khi hiện đại hóa với nhiều(2 hoặc nhiều hơn) MizuhoKamoi (Hiện đại hóa tàu nào sẽ cần tàu ấy).
  • Lớp Agano có thể được tăng Icon HP p2.png tối đa khi hiện đại hóa với nhiều(2 hoặc nhiều hơn) Kamoi.
  • YamatoMusashi có thể được tăng Icon HP p2.png tối đa khi hiện đại hóa với nhiều(2 hoặc nhiều hơn) Kamoi.
   • Càng nhiều tàu được sử dụng để hiện đại hóa sẽ tăng cơ hội nhận được Icon HP p2.png.

Chuỗi nhiệm vụ mới +【Tuần lễ Vàng】

 • Hai nhiệm vụ 【Tuần lễ Vàng】 được diễn ra từ giờ (22/4) đến đợt bảo trì tiếp theo.
  • Một trong nhiễm nhiệm vụ sẽ thưởng 1 Blueprint.PNG
   Bản thiết kế
   và 1 đồ thất về Kongou Kai Ni C.
 • Một nhiệm vụ sẽ thưởng một Nhân viên bộ tư lệnh (Vật phẩm cho phép nhận thêm 1 nhiệm vụ tới đa). Hai nhiệm vụ bắt buộc phải làm để mở nhiệm vụ ấy:
  • 艦隊司令部の強化【準備階段】
  • 艦隊司令部の強化 【実施段階】
 • Danh sách nhiệm vụ mới:
  • Nhiệm vụ 【Tuần lễ Vàng】 - 【GW期間限定】六周年出撃任務
  • Nhiệm vụ 【Tuần lễ Vàng】 - 【GW期間限定】六周年出撃任務 -拡張作戦
  • 重改装高速戦艦「金剛改二丙」、南方突入!
  • 六周年記念演習
  • 艦隊司令部の強化【準備階段】
  • 艦隊司令部の強化 【実施段階】

Khác của khác nữa

 • Các máy bay giờ sẽ không còn mất điểm thông thạo khi bị bắn hạ trong giao chiến PvP.
 • Slot tàu và trang bị được nâng tối đa lên 4101760.
 • Cơ chế 【Xạ kích bằng Zuiun】 đã được thay animation mới.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.