FANDOM


 1. Nâng cấp mới:
  • Khu trục hạm Kawakaze Kai Ni.
   • Đổi mới một phần lời thoại cảng nhà và chiến đấu.
   • Có thể mang Daihatsu.
   • Không cần bản thiết kế.
 2. Kết thúc kì hạn lời thoại mùa xuân.
 3. Lời thoại giới hạn kỉ niệm 3 năm:
  • Khoảng 150 kanmusu có lời thoại giới hạn mới.
  • Kéo dài tới lần bảo trì tiếp theo.
 4. Nội thất mới: "Cuốn treo tường kỉ niệm 3 năm"
  • Tặng cho toàn bộ các đô đốc khi hoàn thành nhiệm vụ.
 5. Nhiệm vụ mới:
  Có thhêm tổng 7 nhiệm vụ, có thể nhận được cuốn treo tường kỉ niệm 3 năm.
  • 艦隊、三周年!
  • 「第一航空戦隊」西へ!
  • 強行高速輸送部隊を編成せよ!
  • 強行高速輸送部隊、出撃せよ!
  • 新装備の準備
  • 上陸部隊演習
  • 上陸戦用新装備の調達
   • Cần hoàn thành một số nhiệm vụ điều kiện để kích hoạt.
 6. Khu trục hạm Kawakaze có thể drop tại World 2
  • Kì hạn drop UzukiAkashi tiếp tục kéo dài tới lần bảo trì kế tiếp.
 7. Đổi mới danh sách xưởng nâng cấp:
 8. Tăng chỉ số:
  • Lớp tuần dương Mogami:
   • Mogami Kai tăng hoả lực phòng không tối đa, sức chứa tối đa.
   • Mikuma Kai tăng hoả lực tối đa, sức chứa tối đa.
   • Suzuya Kai tăng giáp tối đa, sức chứa tối đa.
   • Kumano Kai tăng giáp tối đa, sức chứa tối đa.
  • Lớp thiết giáp hạm Ise:
   • Ise KaiHyuuga Kai tăng hoả lực tối đa, hoả lực phòng không tối đa và LoS.
  • Akagi Kai tăng hoả lực tối đa.
  • Zara, Zara Kai tăng giáp tối đa.
 9. BGM mới cho thư viện.
 10. Mode kỉ niệm 3 năm:


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Ghi chú


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.