FANDOM


Mùa Xuân

  • Những CG thời hạn trước đã được cho vào thư viện và một số CG đã trở lại cùng với CG, nội thất mới:
  • 2 Nhiệm vụ mới nhân dịp Xuân (Thời hạn kéo dài đến tháng 5):
    • 春の海上警備行動!艦隊、抜錨せよ!
    • 春!「三一駆」旗艦「長波」、出撃せよ!

Buff

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.