FANDOM


 1. Bắt đầu Sự kiện mùa xuân 2016: "Thành lập! Hàng không đội căn cứ"
  • Chiến dịch quy mô lớn gồm 3 giai đoạn:
   • Chiến dịch giai đoạn đầu: gồm 4 map
    • E-1: "Bảo đảm quyền làm chủ mặt biển trên tiền tuyến"
     第一作戦海域:「前線制海権を確保せよ!」
    • E-2: "Đổ bộ đội xây dựng"
     第二作戦海域:「設営隊を揚陸せよ!」
     - chiến dịch đổ bộ
    • E-3: "Xây dựng sân bay tiền tuyến"
     第三作戦海域:「前線飛行場を設営せよ!」
     - chiến dịch vận chuyển
     • Sau khi hoàn thành có thể nhận được khu trục hạm Kamikaze.
     • Ngoài ra, khi hoàn thành chiến dịch và xây dựng xong hàng không đội căn cứ, sẽ có thể sử dụng những hàng không đội đầu tiên. Sau khi hoàn thành chiến dịch giai đoạn đầu có thể tăng cường các hàng không đội căn cứ.
    • E-4: "Cất cánh! Hàng không đội từ căn cứ"
     第四作戦海域:「発進!基地航空隊」
     - triển khai sử dụng hàng không đội từ căn cứ
   • Sau khi hoàn thành chiến dịch giai đoạn đầu có thể tham gia chiến dịch mở rộng và chiến dịch giai đoạn sau.
    • Chiến dịch giai đoạn sau gồm 2 map, sau khi hoàn thành map cuối cùng, E-7, có thể nhận được thiết giáp hạm Iowa.
    • Chiến dịch mở rộng là "Không chiến Rabaul". Nam tiến với hàng không đội căn cứ, bắn phá căn cứ hàng không mới đang tái thiết của địch.
     • Sau khi hoàn thành có thể tăng cường hàng không đội căn cứ.
     • Dù không hoàn thành vẫn có thể tiến đánh chiến dịch giai đoạn sau.
    • Với các đô đốc đánh chiến dịch B (trung bình) trở lên, việc lên kế hoạch là rất quan trọng. Khi tham gia vào các vùng biển chiến dịch, hạm đội sẽ được chia ra để hành động. Tại vùng biển cuối cùng có thể dùng toàn bộ chiến lực.
  • Các tàu sau có thể nhận được trong chiến dịch:
 2. Về cơ chế hàng không đội căn cứ:
  • Sau khi thành lập hàng không đội căn cứ, có thể xuất kích chúng tại những vùng biển cho phép dùng hàng không đội từ căn cứ. Mỗi hàng không đội trong một vùng biển tác chiến có thể tối đa xuất hiện và tấn công 2 điểm.
   • Có thể tập trung công kích một điểm.
  • Hàng không đội căn cứ ngoài các máy bay trên hạm như tiêm kích, ném ngư lôi,... còn có thể dùng máy bay ném bom và tiêm kích từ căn cứ mặt đất. Mỗi hàng không đội có thể hợp thành từ tối đa 4 trung đội. Các hàng không đội có thể ở trong trạng thái "đợi lệnh" hoặc "xuất kích".
  • Chiến dịch mở rộng E-5 và Chiến dịch giai đoạn cuối E-7 là các vùng biển chiến đấu bắn hạ hàng không. Tại đây, khi tấn công, có thể bị không tập từ căn cứ địch, có thể bị thiệt hại về cả người lẫn của. Có thể đánh chặn phòng không bằng các đội máy bay tiêm kích.
 3. Tăng giới hạn cảng tàu sau mở rộng:
  • Số kanmusu tối đa tăng +10, lên đến 290 tàu.
  • Số trang bị tối đa tăng +40, lên đến 1260 chiếc.
 4. Kanmusu mới:
  • Khu trục hạm lớp Kamikaze: Kamikaze, Harukaze.
  • Khu trục hạm lớp Kagerou: Oyashio.
  • Tuần dương hạm hạng nặng lớp Zara: Pola.
  • Thiết giáp hạm lớp Iowa: Iowa.


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Ghi chú


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.