FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “<gallery type="slideshow"> </gallery> ==Cập nhật mới== ===Mùa hè 2019=== *CG thời hạn (và lời thoại) mùa hè (CG áo tắm 2019 mới…”)

Phiên bản lúc 11:29, ngày 18 tháng 7 năm 2019

Cập nhật mới

Mùa hè 2019

  • CG thời hạn (và lời thoại) mùa hè (CG áo tắm 2019 mới) đến với một số tàu:


Cập nhật Viễn chinh

  • Thêm vào một viễn chinh mới:
  • Cập nhật thêm chức năng thuận tiện? mới cho viễn chinh.

Khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.