FANDOM


Dòng 30: Dòng 30:
 
#*Có thể đến boss với hạm đội gồm khu trục hạm và 1 tuần dương hạng nhẹ làm kỳ hạm.
 
#*Có thể đến boss với hạm đội gồm khu trục hạm và 1 tuần dương hạng nhẹ làm kỳ hạm.
 
#*Kẻ địch trong vùng biển này không có gì thay đổi.
 
#*Kẻ địch trong vùng biển này không có gì thay đổi.
#'''Nhiệm vụ mới:'''<br>Cần hoàn thành theo chuỗi. Một số nhiệm vụ sẽ có tiên nội thất.
 
#*「第一水雷戦隊」北方突入準備! - "Thuỷ lôi chiến đội số 1, chuẩn bị xâm phập phía bắc!
 
#*「第一水雷戦隊」ケ号作戦、突入せよ! - "Thuỷ lôi chiến đội số 1", tiến hành chiến dịch Ke-gou!
 
#*「第一水雷戦隊」北方再突入準備! - "Thuỷ lôi chiến đội số 1", chuẩn bị tái xâm nhập phía bắc!
 
#*「第一水雷戦隊」北方ケ号作戦、再突入! - "Thuỷ lôi chiến đội số 1", tái tiến hành chiến dịch Ke-gou phía bắc!
 
#*北方再突入に備え、練度向上に努めよ! - Chuẩn bị tái xâm nhập phía bắc, hướng tới nâng cao cấp độ!
 
 
#'''Nhạc nền mới:'''
 
#'''Nhạc nền mới:'''
 
#*"Kanmusu bãi biển" (浜辺の艦娘 - ''Hamabe no Kanmusu'')
 
#*"Kanmusu bãi biển" (浜辺の艦娘 - ''Hamabe no Kanmusu'')
Dòng 45: Dòng 39:
 
#*Nội dung của hộp nhạc trấn thủ phủ được đổi mới. Ngoài ra, 4 bài "Teitoku to no Kizuna", "Akatsuki no Suiheisen", "Hana no Nisuisen ", "Chịnufu no Asa" đã được đổi thành phiên bản dài.
 
#*Nội dung của hộp nhạc trấn thủ phủ được đổi mới. Ngoài ra, 4 bài "Teitoku to no Kizuna", "Akatsuki no Suiheisen", "Hana no Nisuisen ", "Chịnufu no Asa" đã được đổi thành phiên bản dài.
 
#'''Giảm lượng thông tin truyền tải và tăng cường chống BOT/Marco.
 
#'''Giảm lượng thông tin truyền tải và tăng cường chống BOT/Marco.
  +
#'''Nhiệm vụ mới:'''<br>Cần hoàn thành theo chuỗi. Một số nhiệm vụ sẽ có tiên nội thất.
  +
{| class="article-table" style="border:0.1em solid #bdbdbd; width: 100%; font-size:12px; text-align:center;"
  +
|-
  +
! rowspan="2" style="text-align:center; width:5%;" |ID
  +
! rowspan="2" style="text-align:center; width:20%;" |Tên
  +
! rowspan="2" style="text-align:center; width:40%;" |Hướng dẫn
  +
! colspan="5" style="text-align:center; width:35%;" |Phần thưởng
  +
! rowspan="2" style="text-align:center; width:10%;" |Điều kiện
  +
|-
  +
! style="text-align:center; width:5%;" |{{Fuel}}
  +
! style="text-align:center; width:5%;" |{{Ammo}}
  +
! style="text-align:center; width:5%;" |{{Steel}}
  +
! style="text-align:center; width:5%;" |{{Bauxite}}
  +
! style="text-align:center; width:15%;" |
  +
|- id="A54"
  +
| style="text-align:center; background-color: LimeGreen;" |A1
  +
| style="text-align:left;" |「第一水雷戦隊」北方突入準備!
  +
| style="text-align:left;" |Có {{tooltip|[[Abukuma]]|[[File:Abukuma.jpg]]}} là kì hạm, hạm đội gồm {{tooltip|[[Hibiki]]|[[File:Hibiki.jpg]]}}, {{tooltip|[[Hatsushimo]]|[[File:Hatsushimo.jpg]]}}, {{tooltip|[[Wakaba]]|[[File:Wakaba.jpg]]}}, {{tooltip|[[Samidare]]|[[File:Samidare.jpg]]}}, {{tooltip|[[Shimakaze]]|[[File:Shimakaze.jpg]]}}. <ref>Hiện vẫn chưa rõ về trạng thái nâng cấp. Abukuma Kai Ni và Верный cũng có thể thành công</ref>
  +
|150
  +
|150
  +
|0
  +
|0
  +
|
  +
{{Bucket}} x2<br>{{FBM}} x1
  +
|[[Nhiệm vụ#B21|#B21]], [[Nhiệm vụ#Bd1|#Bd1]]

Phiên bản lúc 03:23, ngày 21 tháng 7 năm 2015

 1. Nâng cấp mới:
  • Tuần dương hạm hạng nhẹ Abukuma Kai Ni.
   • Cần Blueprint
    Bản thiết kế
   • Đổi mới lời thoại.
 2. Lời thoại hạn định trong hè:
  • Khoảng 40 kanmusu sẽ có lời thoại hè.
 3. CG giới hạn mùa hè:
  • Tuần dương hạm hạng nhẹ Tenryuu
  • Khu trục hạm Yuudachi Kai Ni, Shigure Kai Ni
   • Yuudachi Kai Ni và Shigure Kai Ni được thêm một phần lời thoại trang chủ.
  • Tàu sửa chữa Akashi Kai.
  • Thiết giáp hạm Littorio và phiên bản nâng cấp thành Italia.
 4. Lời thoại mới:
 5. Trang bị mới có thể nâng cấp:
  Những trang bị sau đã có thể nâng cấp tại xưởng với một vài kanmusu hỗ trợ.
 6. Mở rộng cảng tàu:
  • Số tàu tối đã sau mở rộng tăng từ 250 lên 260. Số trang bị cũng tăng +40 lên tối đã 1140 chiếc.
 7. Đổi mới cửa hàng nội thất:
  • 鎮守府浜茶屋 new!
  • 花火の窓
  • リゾートセット
  • 業務用かき氷器 new!
  • 艦隊氷旗 new!
  • 浜茶屋の床 new!
  • 浜茶屋の仮設壁板 new!
  • 浜茶屋の窓 new!
 8. Đổi mới luật đi đường cho 3-2:
  • Có thể đến boss với hạm đội gồm khu trục hạm và 1 tuần dương hạng nhẹ làm kỳ hạm.
  • Kẻ địch trong vùng biển này không có gì thay đổi.
 9. Nhạc nền mới:
  • "Kanmusu bãi biển" (浜辺の艦娘 - Hamabe no Kanmusu)
  • "Mũi Kaga" (加賀岬 - "Kaga Misaki").
   • Là bản ra trước của diễn ca mới do Kaga hát.
   • Bài hát này cũng được dùng làm nhạc nền cho boss World 4, giới hạn trong hè này. Không giống như phiên bản ngắn, có thể nghe được tới 2 lời.
   • Nghe Bài Hát
 10. Đổi mới hộp nhạc:
  • Nội dung của hộp nhạc trấn thủ phủ được đổi mới. Ngoài ra, 4 bài "Teitoku to no Kizuna", "Akatsuki no Suiheisen", "Hana no Nisuisen ", "Chịnufu no Asa" đã được đổi thành phiên bản dài.
 11. Giảm lượng thông tin truyền tải và tăng cường chống BOT/Marco.
 12. Nhiệm vụ mới:
  Cần hoàn thành theo chuỗi. Một số nhiệm vụ sẽ có tiên nội thất.
ID Tên Hướng dẫn Phần thưởng Điều kiện
Fuel Ammo Steel Bauxite
A1 「第一水雷戦隊」北方突入準備! Abukuma
Abukuma
là kì hạm, hạm đội gồm Hibiki
072
, Hatsushimo
Hatsushimo
, Wakaba
Wakaba
, Samidare
Samidare
, Shimakaze
Shimakaze
. [1]
150 150 0 0

Bucket x2
FBM x1

#B21, #Bd1

Lỗi chú thích: Tồn tại thẻ <ref>, nhưng không tìm thấy thẻ <references/>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.