FANDOM


 1. Kanmusu mới:
  • Khu trục hạm lớp đặc biệt Kiểu I Kai Uranami.
   • Có thể drop tại nhiều vùng biển thông thường từ giữa vùng biển quần đảo tây nam trở đi.
   • Sau khi nâng cấp sẽ có lời thoại báo giờ, tiếp tế và afk mới.
    • Chủ yếu drop tại những điểm chủ lực của địch. Tuy nhiên, tại vùng biển đảo Okinoshima, ngoài những điểm kể trên thì một số điểm hiếm có thể drop.
 2. Nhiệm vụ mới:
  • 「第十九駆逐隊」を編成せよ! - Thành lập đội khu trục số 19!
  • 「第十九駆逐隊」出撃せよ! - Xuất kích đội khu trục số 19!
  • 「第十九駆逐隊」敵主力に突入せよ! - Đội khu trục số 19, tấn công chủ lực của địch!
  • 「特注家具」の調達 - Cung cấp nhân viên nội thất đặt riêng!
  • 「洋上補給」物資の調達 - Cung cấp vật liệu tiếp tế trên biển!
   • Cần hoàn thành một số nhiệm vụ điều kiện để có thể kích hoạt.
 3. Cập nhật một phần UI nhiệm vụ.
 4. Cập nhật menu của Xưởng nâng cấp:
  Với một vài kanmusu nhất định hỗ trợ, sẽ có thể nâng cấp:
 5. Cập nhật đồ nội thất thay đổi theo mùa:
  • Bồn tắm nước nóng đá và bồn tắm nước nóng gỗ bách được chuyển sang dạng mùa thu.
  • Quầy bar trấn thủ phủ chuyển về dạng thường.
 6. Bảo trì các server và tăng cường server bến đâu Shortland.
  • Bảo trì/tăng cường server để chuẩn bị cho hội cá thu đao trấn thủ phủ trong tháng tới.
 7. Tăng cường khả năng chống Macro/Tool tăng tốc bất chính.
 8. Cập nhật một phần lời thoại:
  • Sửa một số lời thoại nhiệm vụ công xưởng của NPC nhiệm vụ.
  • Sửa lời thoại báo giờ lúc 20 giờ của I-26 Kai.
 9. Thiết giáp hạm Mutsu có CG Yukata.

Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Ghi chú


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.