FANDOM


 1. CG áo tắm giới hạn trong hè.
  • Tàu tiếp tế Irako.
  • Khu trục hạm lớp Yuugumo: Kazagumo, Okinami.
  • Khu trục hạm lớp Ayanami: Akebono, Oboro.
  • Tuân dương hạm hạng nhẹ: Isuzu.
  • Thiết giáp hạm lớp Fusou: Fusou, Yamashiro.
  • Và các kanmusu có CG năm ngoái.
 2. Cập nhật nội thất hè:
  • 砂浜の床
  • 浜茶屋の床
  • 青と白の床 mới!
  • 業務用かき氷器 -
  • 艦隊氷旗
  • 職人和飾棚 mới!
  • 鎮守府浜茶屋
  • 浜茶屋の仮設壁板
  • 西瓜割りセット
  • ご家庭用プール
  • 艦娘が育てる朝顔の鉢 mới!
  • コンクリート壁
  • 青と白の壁 new
  • 温泉岩風呂 bản hè
  • ビニールプール
  • 青カーテンの窓
  • 蚊取り線香の窓
  • 青と白のブラインド窓 mới!
  • 鎮守府風鈴
  • 花火の窓
  • 浜茶屋の窓
  • リゾートセット
  • リゾートハンモック mới!
 3. Lời thoại giới đầu hè ~ hè:
  • 30 kanmusu sẽ có lời thoại đầu hè.
  • Một vài kanmusu có lời thoại hè sớm.
 4. Nhiệm vụ mới:
  • 水雷戦隊、南西防衛線に反復出撃せよ!
  • 製油所地帯沿岸の哨戒を実施せよ!
  • 新型魚雷兵装の開発
  • 「熟練搭乗員」養成
 5. Trang bị mới có thể nâng cấp:
 6. Kazagumo có thể rơi tại map thường:
  Khu trục hạm lớp Yuugumo: Kazagumo sau lần cập nhật này sẽ có thể rơi tại World 3.
 7. Cập nhật UI, nâng cao tính ổn định và hiển thị của bản Android.
 8. Đổi mới quầy bar Trấn thủ phủ sang dạng hè.


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Ghi chú


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.