FANDOM


14 tháng 11 2014

 1. Nâng cấp mới:
 2. Lời thoại mới:
  • Tàu tiếp tế Mamiya, Irako có lời thoại. Lời thoại này sẽ chạy khi hiện CG trước và trong khi tiếp tế.
  • Khu trục hạm Ushio, Akebono cùng với Hatsuharu, Nenohi có thêm lời thoại tiếp tế, afk, sau khi cưới mới. Lời thoại tại trang chủ và khi chiến đấu cũng thay đổi.
 3. Số tàu tối đa có thể chứa sau khi mở rộng tăng từ 210 tới 220, số thiết bị có thể chứa cũng tăng +40.
 4. Trang bị mới:
 5. Trang bị mới có thể nâng cấp tại xưởng nâng cấp:
  • Với một kamusu nhất định làm tàu số 2 trong hạm đội, có thể nâng cấp AA FCS Kiểu 91 và Súng máy 2 nòng 25mm cùng một số trang bị đối không khác.
 6. Hệ thống phòng không mới cho hạm đội:
  • Khi lắp trang bị đối không, khả năng phòng không của hạm đội và bản thân tàu sẽ được nâng cao. Khi trang bị pháo cao xạ/AA FCS/Radar/Đạn kiểu 3,... sẽ có thể cut-in AA.
 7. Sự kiện mùa thu: "Phát động! Chiến dịch Kon." chính thức được khởi động. Chiến dịch sẽ được chia làm 3 giai đoạn.
  • E-1: Chiến dịch Kon lần 1: Thành lập "Hạm đội liên hợp", xuất kích tới biển Tây Nam (map event). Thiết giáp và tuần dương hạm sẽ là hoả lực chính của hạm đội 1. Hạm đội 2 sẽ gồm khu trục hạm với kì hạm là tuần dương hạng nhẹ.
  • E-2: Chiến dịch Kon lần 2: sẽ là hạm đội thường gồm CL và DD. Những kanmusu đã tham gia lần 1 có thể tiếp tục tham gia.
  • E-3: Chiến dịch Kon lần 3: vùng biển chiến dịch đã thu hút sự chú ý của địch. Để hoàn thành chiến dịch và tiêu diệt hạm đội địch, thành lập Hạm đội liên hợp với những chiến hạm cỡ lớn.
   • Những tàu đã tham gia hai lần trước sẽ không thể tham gia lần 3, hãy chú ý phân phối lực lượng hợp lý.
  • Sau khi hoàn thành toàn bộ 3 lượt của Chiến dịch Kon, các Đô đốc sẽ có thể tham gia E-4: Chiến dịch phụ, toàn bộ các kanmusu đã hoặc chưa tham gia chiến dịch đều có thể được sử dụng.
 8. Tàu mới:
  • Khu trục hạm phòng không Akizuki, nhận được sau khi hoàn thành E-2.
  • Tuần dương hạm hạng nặng Prinz Eugen, nhận được sau khi hoàn thành E-3.
  • Khu trục hạm Nowaki, nhận được sau khi hoàn thành E-4.
  • Khu trục hạm Asagumo
 9. Thêm Expedition hỗ trợ cho map event.


20 tháng 11 2014
Cập nhật nóng 20:45 JST (không bảo trì)

 • Yamashiro Kai 2
  • Yamashiro Kai và Yamashiro Kai 2 có lời thoại mới.
 • Đèn rọi hiện đã có thể trang bị cho toàn thiết giáp hạm.

Những đô đốc đang đăng nhập trong khoảng 20:45 cần tái kết nối game để được cập nhật.


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.