Yuubari Kai Ni

 • Yuubari Kai Ni
 • Yêu cầu tối thiểu để nâng cấp: Cấp độ 84+ + [Báo cáo chiến dịchBáo cáo chiến dịch + Blueprint.PNG
  Bản thiết kế
 • Yuubari có đến 3 dạng nâng cấp lần 2:
  • Yuubari Kai Ni: Dạng nâng cấp lần 2 (tại cấp 84) tập trung mạnh về phòng không Icon AA p2.png
  • Yuubari Kai Ni 特 (Toku) : Dạng nâng cấp lần 2 (tại cấp 86) có thể trang bị Ngư lôiKo-hyotekiLanding Craft nhưng đổi lại là Yuubari Kai Ni Toku Icon Speed p2.png Chậm
  • Yuubari Kai Ni D: Dạng nâng cấp lần 2 (tại cấp 88) tập trung cả phòng không Icon AA p2.png và trinh sát tàu ngầm Icon ASW p2.png
 • Cơ chế đặc biệt của Yuubari:
  • Yuubari tất cả dạng đều có tất cả 5 ổ chứa trang bị và 6 nếu tính ổ mở rộng.
  • Dạng Toku mặc dù Icon Speed p2.png Chậm nhưng với Động cơ thì sẽ có thể chuyển sang Icon Speed p2.png Nhanh. Đặc biệt có thể trang bị Động cơ vào ổ chứa mở rộng để không ảnh hưởng đến các Set-up trang bị.
  • Ổ chứa trang bị thứ 4 chỉ có thể chứa các loại trang bị phụ như RADAR, SONAR, Bom chống ngầm, Landing Craft. Đèn rọi,...
  • Ổ chứa trang bị thứ 5 chỉ có thể chứa 2 loại trang bị sau: RADARSúng phòng không.

Sự kiện Mini Setsubun 2020

 • Sự kiện Setsubun đã trở lại.
 • Hãy cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ để đổi trang bị LandbasePlane.png
  Máy bay tấn công từ mặt đất
  Ginga với 20 Đậu Setsubun.

Khác

 • Kết thúc Sự kiện mùa Thu 2019, chuỗi nhiệm vụ năm mới 2020 và hộp quà Giáng sinh.
 • Hàng loạt lời thoại mùa Setsubun 2020 mới được thêm vào cho các tàu xuất hiện từ 2019.
  • CG mùa Setsubun mới cho 2 tàu:
  • Đồng thời hàng loạt các hàng nội thất mới cũng sẽ được mở bán trong cửa hàng nội thất.
Kouhyouteki D Kai.png

Trang bị mới

 • Trang bị Ngư lôiKouhyouteki D Kai (Kouryuu Kai) mới đã được thêm vào và có thể được lựa chọn qua phần thưởng của nhiệm vụ B141.
  • Đồng thời trang bị này sẽ tăng hoặc giảm thêm chỉ số dựa vào các tàu có thể trang bị được.

Buff

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.