FANDOM


Yuubari Kai Ni

  • Yuubari có đến 3 dạng nâng cấp lần 2:
  • Yêu cầu tối thiểu để nâng cấp:
  • Các cơ chế đặc biệt:

Sự kiện Mini Setsubun 2020

  • Sự kiện Setsubun đã trở lại.


Khác

  • Kết thúc Sự kiện mùa Thu 2019, chuỗi nhiệm vụ năm mới 2020 và hộp quà Giáng sinh.
  • Hàng loạt lời thoại mùa Setsubun 2020 mới được thêm vào cho các tàu xuất hiện từ 2019.
    • Đồng thời hàng loạt các hàng nội thất mới cũng sẽ được mở bán trong cửa hàng nội thất.

Buff

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.