FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “==Yuubari Kai Ni== * *Yuubari có đến 3 dạng nâng cấp lần 2: ** ** ** *Yêu cầu tối thiểu để nâng cấp: *Các cơ chế …”)

Phiên bản lúc 10:42, ngày 14 tháng 1 năm 2020

Yuubari Kai Ni

  • Yuubari có đến 3 dạng nâng cấp lần 2:
  • Yêu cầu tối thiểu để nâng cấp:
  • Các cơ chế đặc biệt:

Sự kiện Mini Setsubun 2020

  • Sự kiện Setsubun đã trở lại.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.