FANDOM


Dòng 1: Dòng 1:
 
<gallery type="slideshow">
 
<gallery type="slideshow">
+
Yuubari_Kai_Ni.png
+
Yuubari_Kai_Ni_Dmg.png
+
Yuubari_Kai_Ni_Toku.png
+
Yuubari_Kai_Ni_Toku_Dmg.png
+
Yuubari_Kai_Ni_D.png
+
Yuubari_Kai_Ni_D_Dmg.png
 
</gallery>
 
</gallery>
   
Dòng 17: Dòng 17:
 
==[[Yuubari|Yuubari Kai Ni]]==
 
==[[Yuubari|Yuubari Kai Ni]]==
 
*
 
*
*Yêu cầu '''tối thiểu''' để nâng cấp: Lv + [[Tập tin:Action_Report.png|[Báo cáo chiến dịch|25px]][[Báo cáo chiến dịch]] + {{Blueprint}}
+
*Yêu cầu '''tối thiểu''' để nâng cấp: '''Cấp độ tối thiểu ''' + [[Tập tin:Action_Report.png|[Báo cáo chiến dịch|25px]][[Báo cáo chiến dịch]] + {{Blueprint}}
 
*Yuubari có đến 3 dạng nâng cấp lần 2:
 
*Yuubari có đến 3 dạng nâng cấp lần 2:
 
**Yuubari Kai Ni: Dạng nâng cấp lần 2 tập trung mạnh về phòng không {{AA}}
 
**Yuubari Kai Ni: Dạng nâng cấp lần 2 tập trung mạnh về phòng không {{AA}}
**Yuubari Kai Ni 特 : Dạng nâng cấp lần 2 có thể trang bị {{TorpedoWeapon}}[[Ko-hyoteki Kiểu A|Ko-hyoteki]] và {{LandingCraft}}
+
**Yuubari Kai Ni 特 : Dạng nâng cấp lần 2 có thể trang bị {{TorpedoWeapon}}[[Ko-hyoteki Kiểu A|Ko-hyoteki]] và {{LandingCraft}} nhưng đổi lại là Yuubari Kai Ni Toku {{Speed}}'''Chậm'''
 
**Yuubari Kai Ni D: Dạng nâng cấp lần 2 tập trung cả phòng không {{AA}} và trinh sát tàu ngầm {{ASW}}
 
**Yuubari Kai Ni D: Dạng nâng cấp lần 2 tập trung cả phòng không {{AA}} và trinh sát tàu ngầm {{ASW}}
   
+
*Cơ chế đặc biệt của Yuubari:
  +
**Yuubari tất cả dạng đều có tất cả 5 ổ chứa trang bị và 6 nếu tính ổ mở rộng.
  +
**Dạng '''Toku''' mặc dù {{Speed}}'''Chậm''' nhưng với {{Turbine}} thì sẽ có thể chuyển sang {{Speed}}'''Nhanh'''
  +
**Ổ chứa trang bị thứ '''5''' chỉ có thể chứa 2 loại trang bị sau: {{Radar}} và {{GreenGunMG}}.
 
==[[Sự kiện Mini Setsubun|Sự kiện Mini Setsubun 2020]]==
 
==[[Sự kiện Mini Setsubun|Sự kiện Mini Setsubun 2020]]==
 
*Sự kiện Setsubun đã trở lại.
 
*Sự kiện Setsubun đã trở lại.
 
   
 
==Khác==
 
==Khác==

Phiên bản lúc 11:48, ngày 14 tháng 1 năm 2020

Yuubari Kai Ni

 • Yêu cầu tối thiểu để nâng cấp: Cấp độ tối thiểu + Action ReportBáo cáo chiến dịch + Blueprint
  Bản thiết kế
 • Yuubari có đến 3 dạng nâng cấp lần 2:
  • Yuubari Kai Ni: Dạng nâng cấp lần 2 tập trung mạnh về phòng không Icon AA p2
  • Yuubari Kai Ni 特 : Dạng nâng cấp lần 2 có thể trang bị Torpedo p2Ko-hyotekiLandingCraft nhưng đổi lại là Yuubari Kai Ni Toku Icon Speed p2Chậm
  • Yuubari Kai Ni D: Dạng nâng cấp lần 2 tập trung cả phòng không Icon AA p2 và trinh sát tàu ngầm Icon ASW p2
 • Cơ chế đặc biệt của Yuubari:
  • Yuubari tất cả dạng đều có tất cả 5 ổ chứa trang bị và 6 nếu tính ổ mở rộng.
  • Dạng Toku mặc dù Icon Speed p2Chậm nhưng với Turbine thì sẽ có thể chuyển sang Icon Speed p2Nhanh
  • Ổ chứa trang bị thứ 5 chỉ có thể chứa 2 loại trang bị sau: RadarGreenGunMG.

Sự kiện Mini Setsubun 2020

 • Sự kiện Setsubun đã trở lại.

Khác

 • Kết thúc Sự kiện mùa Thu 2019, chuỗi nhiệm vụ năm mới 2020 và hộp quà Giáng sinh.
 • Hàng loạt lời thoại mùa Setsubun 2020 mới được thêm vào cho các tàu xuất hiện từ 2019.
  • CG mùa Setsubun mới cho 2 tàu:
  • Đồng thời hàng loạt các hàng nội thất mới cũng sẽ được mở bán trong cửa hàng nội thất.

Buff

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.