(Tạo trang mới với nội dung “==Yuubari Kai Ni== * *Yuubari có đến 3 dạng nâng cấp lần 2: ** ** ** *Yêu cầu tối thiểu để nâng cấp: *Các cơ chế …”)
 
Dòng 10: Dòng 10:
 
==[[Sự kiện Mini Setsubun 2019|Sự kiện Mini Setsubun 2020]]==
 
==[[Sự kiện Mini Setsubun 2019|Sự kiện Mini Setsubun 2020]]==
 
*Sự kiện Setsubun đã trở lại.
 
*Sự kiện Setsubun đã trở lại.
  +
  +
  +
==Khác==
  +
*Kết thúc [[Sự kiện mùa Thu 2019]], chuỗi nhiệm vụ năm mới 2020 và hộp quà Giáng sinh.
  +
*Hàng loạt lời thoại mùa Setsubun 2020 mới được thêm vào cho các tàu xuất hiện từ 2019.
  +
===Buff===
  +
*Các dương hạm nhẹ (CL) sau được tăng {{ASW}}:
  +
**[[Naka|Naka Kai Ni]]
  +
**[[Yura|Yura Kai Ni]]
  +
**[[Isuzu|Isuzu Kai Ni]]

Phiên bản lúc 10:48, ngày 14 tháng 1 năm 2020

Yuubari Kai Ni

  • Yuubari có đến 3 dạng nâng cấp lần 2:
  • Yêu cầu tối thiểu để nâng cấp:
  • Các cơ chế đặc biệt:

Sự kiện Mini Setsubun 2020

  • Sự kiện Setsubun đã trở lại.


Khác

  • Kết thúc Sự kiện mùa Thu 2019, chuỗi nhiệm vụ năm mới 2020 và hộp quà Giáng sinh.
  • Hàng loạt lời thoại mùa Setsubun 2020 mới được thêm vào cho các tàu xuất hiện từ 2019.

Buff

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.