(Không hiển thị 8 phiên bản của một người dùng khác ở giữa)
Dòng 16: Dòng 16:
   
 
==[[Yuubari|Yuubari Kai Ni]]==
 
==[[Yuubari|Yuubari Kai Ni]]==
  +
*[[Tập tin:Yuubari_K2_Banner.png|240px|link=Yuubari|Yuubari Kai Ni]]
*
 
*Yêu cầu '''tối thiểu''' để nâng cấp: '''Cấp độ tối thiểu ''' + [[Tập tin:Action_Report.png|[Báo cáo chiến dịch|25px]][[Báo cáo chiến dịch]] + {{Blueprint}}
+
*Yêu cầu '''tối thiểu''' để nâng cấp: '''Cấp độ 84+ ''' + [[Tập tin:Action_Report.png|[Báo cáo chiến dịch|25px]][[Báo cáo chiến dịch]] + {{Blueprint}}
 
*Yuubari có đến 3 dạng nâng cấp lần 2:
 
*Yuubari có đến 3 dạng nâng cấp lần 2:
**Yuubari Kai Ni: Dạng nâng cấp lần 2 tập trung mạnh về phòng không {{AA}}
+
**Yuubari Kai Ni: Dạng nâng cấp lần 2 (tại cấp '''84''') tập trung mạnh về phòng không {{AA}}
**Yuubari Kai Ni 特 (''Toku'') : Dạng nâng cấp lần 2 có thể trang bị {{TorpedoWeapon}}[[Ko-hyoteki Kiểu A|Ko-hyoteki]] và {{LandingCraft}} nhưng đổi lại là Yuubari Kai Ni Toku {{Speed}} '''Chậm'''
+
**Yuubari Kai Ni 特 (''Toku'') : Dạng nâng cấp lần 2 (tại cấp '''86''') có thể trang bị {{TorpedoWeapon}}[[Ko-hyoteki Kiểu A|Ko-hyoteki]] và {{LandingCraft}} nhưng đổi lại là Yuubari Kai Ni Toku {{Speed}} '''Chậm'''
**Yuubari Kai Ni D: Dạng nâng cấp lần 2 tập trung cả phòng không {{AA}} và trinh sát tàu ngầm {{ASW}}
+
**Yuubari Kai Ni D: Dạng nâng cấp lần 2 (tại cấp '''88''') tập trung cả phòng không {{AA}} và trinh sát tàu ngầm {{ASW}}
   
 
*Cơ chế đặc biệt của Yuubari:
 
*Cơ chế đặc biệt của Yuubari:
 
**Yuubari tất cả dạng đều có tất cả 5 ổ chứa trang bị và 6 nếu tính ổ mở rộng.
 
**Yuubari tất cả dạng đều có tất cả 5 ổ chứa trang bị và 6 nếu tính ổ mở rộng.
 
**Dạng '''Toku''' mặc dù {{Speed}} '''Chậm''' nhưng với {{Turbine}} thì sẽ có thể chuyển sang {{Speed}} '''Nhanh'''. Đặc biệt có thể trang bị {{Turbine}} vào ổ chứa mở rộng để không ảnh hưởng đến các Set-up trang bị.
 
**Dạng '''Toku''' mặc dù {{Speed}} '''Chậm''' nhưng với {{Turbine}} thì sẽ có thể chuyển sang {{Speed}} '''Nhanh'''. Đặc biệt có thể trang bị {{Turbine}} vào ổ chứa mở rộng để không ảnh hưởng đến các Set-up trang bị.
  +
**Ổ chứa trang bị thứ '''4''' chỉ có thể chứa các loại trang bị phụ như {{Radar}}, {{Sonar}}, {{DepthCharge}}, {{LandingCraft}}. {{Searchlight}},...
 
**Ổ chứa trang bị thứ '''5''' chỉ có thể chứa 2 loại trang bị sau: {{Radar}} và {{GreenGunMG}}.
 
**Ổ chứa trang bị thứ '''5''' chỉ có thể chứa 2 loại trang bị sau: {{Radar}} và {{GreenGunMG}}.
 
==[[Sự kiện Mini Setsubun|Sự kiện Mini Setsubun 2020]]==
 
==[[Sự kiện Mini Setsubun|Sự kiện Mini Setsubun 2020]]==
 
*Sự kiện Setsubun đã trở lại.
 
*Sự kiện Setsubun đã trở lại.
  +
*Hãy cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ để đổi trang bị {{LandbasePlane}}[[Ginga]] với 20 [[Tập tin:Setsubun_Beans_Box.png|Đậu Setsubun|25px]].
 
 
==Khác==
 
==Khác==
 
*Kết thúc [[Sự kiện mùa Thu 2019]], chuỗi nhiệm vụ năm mới 2020 và hộp quà Giáng sinh.
 
*Kết thúc [[Sự kiện mùa Thu 2019]], chuỗi nhiệm vụ năm mới 2020 và hộp quà Giáng sinh.
Dòng 37: Dòng 38:
 
***'''DE''': [[Matsuwa]]
 
***'''DE''': [[Matsuwa]]
 
**Đồng thời hàng loạt các hàng nội thất mới cũng sẽ được mở bán trong cửa hàng nội thất.
 
**Đồng thời hàng loạt các hàng nội thất mới cũng sẽ được mở bán trong cửa hàng nội thất.
  +
[[Tập tin:Kouhyouteki_D_Kai.png|right|200px|link=Kouhyouteki D Kai]]
  +
===Trang bị mới===
  +
*Trang bị {{TorpedoWeapon}}[[Kouhyouteki D Kai (Kouryuu Kai)]] mới đã được thêm vào và có thể được lựa chọn qua phần thưởng của nhiệm vụ '''B141'''.
  +
**Đồng thời trang bị này sẽ '''tăng hoặc giảm''' thêm chỉ số dựa vào các tàu có thể trang bị được.
  +
 
===Buff===
 
===Buff===
*Các Dương hạm nhẹ Kai Ni (CL) sau được tăng chỉ số {{ASW}} tối đa:
+
*Các Dương hạm nhẹ '''Kai Ni''' ('''CL''') sau được tăng thêm chỉ số {{ASW}} khi trang bị các trang bị chống ngầm {{Sonar}}/{{DepthCharge}}:
 
**[[Naka|Naka Kai Ni]]
 
**[[Naka|Naka Kai Ni]]
 
**[[Yura|Yura Kai Ni]]
 
**[[Yura|Yura Kai Ni]]

Bản hiện tại lúc 09:13, ngày 15 tháng 1 năm 2020

Yuubari Kai Ni

 • Yuubari Kai Ni
 • Yêu cầu tối thiểu để nâng cấp: Cấp độ 84+ + [Báo cáo chiến dịchBáo cáo chiến dịch + Blueprint.PNG
  Bản thiết kế
 • Yuubari có đến 3 dạng nâng cấp lần 2:
  • Yuubari Kai Ni: Dạng nâng cấp lần 2 (tại cấp 84) tập trung mạnh về phòng không Icon AA p2.png
  • Yuubari Kai Ni 特 (Toku) : Dạng nâng cấp lần 2 (tại cấp 86) có thể trang bị Ngư lôiKo-hyotekiLanding Craft nhưng đổi lại là Yuubari Kai Ni Toku Icon Speed p2.png Chậm
  • Yuubari Kai Ni D: Dạng nâng cấp lần 2 (tại cấp 88) tập trung cả phòng không Icon AA p2.png và trinh sát tàu ngầm Icon ASW p2.png
 • Cơ chế đặc biệt của Yuubari:
  • Yuubari tất cả dạng đều có tất cả 5 ổ chứa trang bị và 6 nếu tính ổ mở rộng.
  • Dạng Toku mặc dù Icon Speed p2.png Chậm nhưng với Động cơ thì sẽ có thể chuyển sang Icon Speed p2.png Nhanh. Đặc biệt có thể trang bị Động cơ vào ổ chứa mở rộng để không ảnh hưởng đến các Set-up trang bị.
  • Ổ chứa trang bị thứ 4 chỉ có thể chứa các loại trang bị phụ như RADAR, SONAR, Bom chống ngầm, Landing Craft. Đèn rọi,...
  • Ổ chứa trang bị thứ 5 chỉ có thể chứa 2 loại trang bị sau: RADARSúng phòng không.

Sự kiện Mini Setsubun 2020

 • Sự kiện Setsubun đã trở lại.
 • Hãy cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ để đổi trang bị LandbasePlane.png
  Máy bay tấn công từ mặt đất
  Ginga với 20 Đậu Setsubun.

Khác

 • Kết thúc Sự kiện mùa Thu 2019, chuỗi nhiệm vụ năm mới 2020 và hộp quà Giáng sinh.
 • Hàng loạt lời thoại mùa Setsubun 2020 mới được thêm vào cho các tàu xuất hiện từ 2019.
  • CG mùa Setsubun mới cho 2 tàu:
  • Đồng thời hàng loạt các hàng nội thất mới cũng sẽ được mở bán trong cửa hàng nội thất.
Kouhyouteki D Kai.png

Trang bị mới

 • Trang bị Ngư lôiKouhyouteki D Kai (Kouryuu Kai) mới đã được thêm vào và có thể được lựa chọn qua phần thưởng của nhiệm vụ B141.
  • Đồng thời trang bị này sẽ tăng hoặc giảm thêm chỉ số dựa vào các tàu có thể trang bị được.

Buff

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.