FANDOM


 
(Không hiển thị 8 phiên bản ở giữa)
Dòng 16: Dòng 16:
   
 
==[[Yuubari|Yuubari Kai Ni]]==
 
==[[Yuubari|Yuubari Kai Ni]]==
*
+
*[[Tập tin:Yuubari_K2_Banner.png|240px|link=Yuubari|Yuubari Kai Ni]]
*Yêu cầu '''tối thiểu''' để nâng cấp: '''Cấp độ tối thiểu ''' + [[Tập tin:Action_Report.png|[Báo cáo chiến dịch|25px]][[Báo cáo chiến dịch]] + {{Blueprint}}
+
*Yêu cầu '''tối thiểu''' để nâng cấp: '''Cấp độ 84+ ''' + [[Tập tin:Action_Report.png|[Báo cáo chiến dịch|25px]][[Báo cáo chiến dịch]] + {{Blueprint}}
 
*Yuubari có đến 3 dạng nâng cấp lần 2:
 
*Yuubari có đến 3 dạng nâng cấp lần 2:
**Yuubari Kai Ni: Dạng nâng cấp lần 2 tập trung mạnh về phòng không {{AA}}
+
**Yuubari Kai Ni: Dạng nâng cấp lần 2 (tại cấp '''84''') tập trung mạnh về phòng không {{AA}}
**Yuubari Kai Ni 特 (''Toku'') : Dạng nâng cấp lần 2 có thể trang bị {{TorpedoWeapon}}[[Ko-hyoteki Kiểu A|Ko-hyoteki]] và {{LandingCraft}} nhưng đổi lại là Yuubari Kai Ni Toku {{Speed}} '''Chậm'''
+
**Yuubari Kai Ni 特 (''Toku'') : Dạng nâng cấp lần 2 (tại cấp '''86''') có thể trang bị {{TorpedoWeapon}}[[Ko-hyoteki Kiểu A|Ko-hyoteki]] và {{LandingCraft}} nhưng đổi lại là Yuubari Kai Ni Toku {{Speed}} '''Chậm'''
**Yuubari Kai Ni D: Dạng nâng cấp lần 2 tập trung cả phòng không {{AA}} và trinh sát tàu ngầm {{ASW}}
+
**Yuubari Kai Ni D: Dạng nâng cấp lần 2 (tại cấp '''88''') tập trung cả phòng không {{AA}} và trinh sát tàu ngầm {{ASW}}
   
 
*Cơ chế đặc biệt của Yuubari:
 
*Cơ chế đặc biệt của Yuubari:
 
**Yuubari tất cả dạng đều có tất cả 5 ổ chứa trang bị và 6 nếu tính ổ mở rộng.
 
**Yuubari tất cả dạng đều có tất cả 5 ổ chứa trang bị và 6 nếu tính ổ mở rộng.
 
**Dạng '''Toku''' mặc dù {{Speed}} '''Chậm''' nhưng với {{Turbine}} thì sẽ có thể chuyển sang {{Speed}} '''Nhanh'''. Đặc biệt có thể trang bị {{Turbine}} vào ổ chứa mở rộng để không ảnh hưởng đến các Set-up trang bị.
 
**Dạng '''Toku''' mặc dù {{Speed}} '''Chậm''' nhưng với {{Turbine}} thì sẽ có thể chuyển sang {{Speed}} '''Nhanh'''. Đặc biệt có thể trang bị {{Turbine}} vào ổ chứa mở rộng để không ảnh hưởng đến các Set-up trang bị.
  +
**Ổ chứa trang bị thứ '''4''' chỉ có thể chứa các loại trang bị phụ như {{Radar}}, {{Sonar}}, {{DepthCharge}}, {{LandingCraft}}. {{Searchlight}},...
 
**Ổ chứa trang bị thứ '''5''' chỉ có thể chứa 2 loại trang bị sau: {{Radar}} và {{GreenGunMG}}.
 
**Ổ chứa trang bị thứ '''5''' chỉ có thể chứa 2 loại trang bị sau: {{Radar}} và {{GreenGunMG}}.
 
==[[Sự kiện Mini Setsubun|Sự kiện Mini Setsubun 2020]]==
 
==[[Sự kiện Mini Setsubun|Sự kiện Mini Setsubun 2020]]==
 
*Sự kiện Setsubun đã trở lại.
 
*Sự kiện Setsubun đã trở lại.
+
*Hãy cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ để đổi trang bị {{LandbasePlane}}[[Ginga]] với 20 [[Tập tin:Setsubun_Beans_Box.png|Đậu Setsubun|25px]].
 
==Khác==
 
==Khác==
 
*Kết thúc [[Sự kiện mùa Thu 2019]], chuỗi nhiệm vụ năm mới 2020 và hộp quà Giáng sinh.
 
*Kết thúc [[Sự kiện mùa Thu 2019]], chuỗi nhiệm vụ năm mới 2020 và hộp quà Giáng sinh.
Dòng 37: Dòng 38:
 
***'''DE''': [[Matsuwa]]
 
***'''DE''': [[Matsuwa]]
 
**Đồng thời hàng loạt các hàng nội thất mới cũng sẽ được mở bán trong cửa hàng nội thất.
 
**Đồng thời hàng loạt các hàng nội thất mới cũng sẽ được mở bán trong cửa hàng nội thất.
  +
[[Tập tin:Kouhyouteki_D_Kai.png|right|200px|link=Kouhyouteki D Kai]]
  +
===Trang bị mới===
  +
*Trang bị {{TorpedoWeapon}}[[Kouhyouteki D Kai (Kouryuu Kai)]] mới đã được thêm vào và có thể được lựa chọn qua phần thưởng của nhiệm vụ '''B141'''.
  +
**Đồng thời trang bị này sẽ '''tăng hoặc giảm''' thêm chỉ số dựa vào các tàu có thể trang bị được.
  +
 
===Buff===
 
===Buff===
*Các Dương hạm nhẹ Kai Ni (CL) sau được tăng chỉ số {{ASW}} tối đa:
+
*Các Dương hạm nhẹ '''Kai Ni''' ('''CL''') sau được tăng thêm chỉ số {{ASW}} khi trang bị các trang bị chống ngầm {{Sonar}}/{{DepthCharge}}:
 
**[[Naka|Naka Kai Ni]]
 
**[[Naka|Naka Kai Ni]]
 
**[[Yura|Yura Kai Ni]]
 
**[[Yura|Yura Kai Ni]]

Bản hiện tại lúc 09:13, ngày 15 tháng 1 năm 2020

Yuubari Kai NiSửa

 • Yuubari K2 Banner
 • Yêu cầu tối thiểu để nâng cấp: Cấp độ 84+ + Action ReportBáo cáo chiến dịch + Blueprint
  Bản thiết kế
 • Yuubari có đến 3 dạng nâng cấp lần 2:
  • Yuubari Kai Ni: Dạng nâng cấp lần 2 (tại cấp 84) tập trung mạnh về phòng không Icon AA p2
  • Yuubari Kai Ni 特 (Toku) : Dạng nâng cấp lần 2 (tại cấp 86) có thể trang bị Torpedo p2Ko-hyotekiLandingCraft nhưng đổi lại là Yuubari Kai Ni Toku Icon Speed p2 Chậm
  • Yuubari Kai Ni D: Dạng nâng cấp lần 2 (tại cấp 88) tập trung cả phòng không Icon AA p2 và trinh sát tàu ngầm Icon ASW p2
 • Cơ chế đặc biệt của Yuubari:
  • Yuubari tất cả dạng đều có tất cả 5 ổ chứa trang bị và 6 nếu tính ổ mở rộng.
  • Dạng Toku mặc dù Icon Speed p2 Chậm nhưng với Turbine thì sẽ có thể chuyển sang Icon Speed p2 Nhanh. Đặc biệt có thể trang bị Turbine vào ổ chứa mở rộng để không ảnh hưởng đến các Set-up trang bị.
  • Ổ chứa trang bị thứ 4 chỉ có thể chứa các loại trang bị phụ như Radar, Sonar, DepthCharge, LandingCraft. Searchlight,...
  • Ổ chứa trang bị thứ 5 chỉ có thể chứa 2 loại trang bị sau: RadarGreenGunMG.

Sự kiện Mini Setsubun 2020Sửa

 • Sự kiện Setsubun đã trở lại.
 • Hãy cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ để đổi trang bị LandbasePlane
  Máy bay tấn công từ mặt đất
  Ginga với 20 Setsubun Beans Box.

KhácSửa

 • Kết thúc Sự kiện mùa Thu 2019, chuỗi nhiệm vụ năm mới 2020 và hộp quà Giáng sinh.
 • Hàng loạt lời thoại mùa Setsubun 2020 mới được thêm vào cho các tàu xuất hiện từ 2019.
  • CG mùa Setsubun mới cho 2 tàu:
  • Đồng thời hàng loạt các hàng nội thất mới cũng sẽ được mở bán trong cửa hàng nội thất.
Kouhyouteki D Kai

Trang bị mớiSửa

 • Trang bị Torpedo p2Kouhyouteki D Kai (Kouryuu Kai) mới đã được thêm vào và có thể được lựa chọn qua phần thưởng của nhiệm vụ B141.
  • Đồng thời trang bị này sẽ tăng hoặc giảm thêm chỉ số dựa vào các tàu có thể trang bị được.

BuffSửa

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.