FANDOM


12 tháng 12 2014

 1. CG giáng sinh hạn định:
  • CG giáng sinh của Naka năm ngoái sẽ quay trở lại, Naka Kai Ni cũng có CG mới.
  • Ryuujou có CG giáng sinh mới, Ryuujou Kai Ni cũng có trang phục giáng sinh.
  • Shigure Kai Ni cùng với Sazanami cũng có CG mới.
   • Naka, Ryuujou, Sazanami trong thời gian này cũng có trang phục giáng sinh cho cả phiên bản chưa nâng cấp.
  • Mamiya và Irako cũng có trang phục mới.
  • Hoppou Seiki (北方棲姫 - Bắc Phương Thê Cơ, Northern Princess) của hạm đội biển sâu cũng có CG mới. Ngoài ra, khi đánh bại bé sẽ có cơ hội nhận được hộp... (sẽ mô tả sau).
 2. Lời thoại mới:
 3. Nhạc nền mới:
  • Hạm đội mùa đông (冬の艦隊 - Fuyu no Kantai) sẽ trở thành BGM mới cho một số map phía bắc (World 3). Ngoài ra, cũng có thể đặt nó làm BGM trang chủ bằng hộp nhạc.
 4. Trang bị mới có thể nâng cấp:
 5. Sửa lỗi hiển thị:
  • Sửa chữa và cập nhật hiển thị không kích của hạm đội hỗ trợ.
  • Một số kanmusu được sửa chữa hiển thị trong thư viện.
 6. Hộp quà:
  • Cho tới lần bảo trì kế tiếp, một số map, khi chiến thắng một vài kẻ địch nhất định sẽ có khả năng nhận được "hộp quà".
  • Khi mở hộp sẽ có thể lựa chọn:
   • 資源 Tài nguyên (FuelAmmox550)
   • 甘味 Kẹo (Irako x1)
   • 資材 Vật liệu (Development materialx3, Improvement Materialsx1)
  • Càng vào sâu trong map càng có cơ hội được quà, hạng S sẽ có cơ hội cao hơn và tỉ lệ cũng thay đổi theo hạm đội địch.


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.