Cập nhật không bảo trì

 1. Sự kiện mùa hè: Triển khai chiến dịch mở rộng thứ 2 (giai đoạn sau) - "Chiến dịch FS"
  • Để tiến tới Chiến dịch FS cần hoàn thành Chiến dịch SN lần thứ 2 cùng với các chiến dịch phụ của nó.
  • Để triển khai chiến dịch cần hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định.
  • Chiến dịch FS sẽ bao gồm vùng biển tác chiến thứ 6 và thứ 7 (E-6, E-7).
   • Tại E-6 là hạm đội chủ yếu gồm đơn vị mẫu hạm cơ động đã từng tham chiến tại Hải chiến Nam Thái Bình Dương (E-3).
   • Trận quyết chiến cuối cùng (E-7) có thể sử dụng toàn bộ nguồn lực đã triển khai tới biển Solomon.
 2. Những kanmusu mới có thể nhận được trong chiến dịch mở rộng thứ 2 - "Chiến dịch FS"
  • Khu trục hạm Italia Libeccio tại Chiến tuyến vùng biển Tây Nam (E-5).
  • Khu trục hạm lớp Yuugumo Kazagumo trong chiến dịch FS.
  • Khu trục hạm phòng không lớp Akizuki Teruzuki sau khi hoàn thành toàn bộ các chiến dịch.
 3. Sửa đổi sự không phù hợp khi luyện tập (PvP) của hệ thống độ thành thạo máy bay
  • Tuy khi ta bắt đầu luyện tập với người khác thì có thể tăng độ thành thạo, nhưng đã phát hiện sự bất hợp lý rằng trong trường hợp bị người khác phát động luyện tập thì độ thành thạo cũng có thể tăng hoặc giảm. Và nó đã được sửa đổi.
   • Hiện, độ thành thạo sẽ không tăng hoặc giảm khi ta bị PvP khi đang afk.
 4. Sửa lỗi hiển thị khi xuất hiện của khu trục hạm Kawakaze:
 5. Mở rộng server "Bến đậu đảo Hashira"


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.