Kancolle Việt Wiki
Advertisement
 1. Mở rộng cảng nhà:
  Số kanmusu tối đã sau mở rộng tăng lên 300, đồng thời số trang bị tối đa tăng lên 1300.
 2. Lời thoại hè.
 3. CG áo tắm:
 4. BGM mới:
  • Mizugi no Shutsugeki - 水着の出撃
 5. Nội thất mới:
  • 波打ち際の砂浜床
   • Khi sử dụng sẽ chạy BGM mới bên trên.
 6. Mở rộng giới hạn bản Android:
  • Các đô đốc không đăng kí trước cũng có thể sử dụng.
  • Hiện tại vẫn chưa thể đăng kí mới trực tiếp từ bản Android.
 7. Cập nhật kết nối / hiển thị:
  • Bảo trì/tăng cường nhóm server.
  • Nén/bổ sung lại dữ liệu lời thoại.
  • Sửa một phần kí tự/hiển thị kanmusu.
  • Mở rộng server Rabaul.
  • Cập nhật một phần phương thức truyền tin.


Những cập nhật cũ hơn

Dưới đây là danh sách những cập nhật kể từ 14/2/2014 trở lại đây. Những cập nhật cũ hơn không được dịch.
2016
Tháng 11 4
Tháng 10 5 21
Tháng 9 16
Tháng 8 1 12 31
Tháng 7 15
Tháng 6 1 10 30
Tháng 5 2
Tháng 4 1 22
Tháng 3 11
Tháng 2 10 29
Tháng 1 1 19
2015
Tháng 12 8 29
Tháng 11 18
Tháng 10 9 30
Tháng 9 7 20 25
Tháng 8 10 11
Tháng 7 3 17 31
Tháng 6 12 26
Tháng 5 18 29
Tháng 4 10 23 28
Tháng 3 13 27
Tháng 2 6 23
Tháng 1 1 9 23
2014
Tháng 12 1 12 26
Tháng 11 14 20
Tháng 10 10 24
Tháng 9 12 26
Tháng 8 8 29
Tháng 7 4 18 28
Tháng 6 6 20
Tháng 5 9 23
Tháng 4 9 23
Tháng 3 14 28
Tháng 2 14 26

Ghi chú

<references>